Investicije in dela na progah Dobova – Ljubljana, Zidani Most – Šentilj in Jesenice – Sežana ter spremembe v železniškem prometu

Na progah Dobova – Ljubljana, Zidani Most – Šentilj in Jesenice – Sežana se bodo izvajala investicijska in vzdrževalna dela, ki prinašajo možnosti za boljši javni železniški promet. Bodo pa dela vplivala na železniški promet – počasne vožnje mimo gradbišč, združeni vlaki in nadomestni cestni prevozi namesto nekaterih vlakov.

 

Proga Dobova – Ljubljana:
Vzdrževalna dela in nadgradnje ter prenova železniške postaje Zagorje

 

V sklopu rednih vzdrževalnih del za zagotavljanje varnosti železniškega prometa se bodo v drugi polovici oktobra med postajama Zidani Most – Hrastnik izvajale dnevne zapore desnega tira.

Na postaji Zagorje se v mesecu oktobru nadaljujejo dela v okviru investicijska projekta »Ureditev železniške postaje Zagorje«, ki bodo obsegala dela na nadgradnji tira št. 2 vključno z izgradnjo novega perona.

V oktobru in začetku novembra se bodo na postaji Litija izvajala dela na zamenjavi kretnic s tem, da se bodo sočasno v  izvedbi zapore med postajama Sava – Litija (levi ali desni tir) izvajala tudi vzdrževalna dela na medpostajnih odsekih Sava – Litija.

Zaradi omenjenih del je na relaciji Ljubljana – Litija in obratno od 9. do 11. oktobra ter od 28. oktobra do 5. novembra za nekatere vlake organiziran nadomestni prevoz. Namesto enega vlaka vozi več avtobusov. Če vašo pot v Litiji/Ljubljani nadaljujete naprej z vlakom, prosim pozorno preverite vozne rede in izberite ustrezen avtobus. V voznih redih avtobusov so tisti, ki zagotavljajo povezave z vlakom naprej, posebej označeni.

Pri načrtovanju prevozov potnikov je cilj, da se prevoz opravi varno in točno, v času ovir na progah pa še s čim krajšimi zamudami. S tem namenom, da se zagotovi boljša prepustnost na progi, so v primerih del na progah Ljubljana – Litija – Zidani Most – Dobova nekateri vlaki združeni z naslednjim vlakom. Zaradi velike frekvence vlakov na progi bi v nasprotnem primeru prijahalo do še večjih zamud. Zaradi predpisanih počasnih voženj mimo gradbišč in začasne vožnje po samo enem tiru pa lahko kljub združevanju vlakov prihaja do zamud.

https://potniski.sz.si/novice/2023/09/zdruzevanje-nekaterih-vlakov-zaradi-del-na-progi-ljubljana-litija-zidani-most-sevnica-dobova-ob-delavnikih-od-2-do-31-oktobra/

 

Vse spremembe v voznem redu so potnikom na voljo na postajah in postajališčih ob progah. Vsaj 15 dni pred spremembo v voznem redu so ti podatki objavljeni tudi na naših spletnih straneh, v iskalniku voznega reda in na potniski.sz.si/info.

Vir fotografije: Direkcija za infrastrukturo

 

Proga Zidani Most – Šentilj:
Prenova postaj Šentjur in Rače ter zaključitev prenove vozlišča in železniške postaje Pragersko

 

Na glavni progi Zidani Most – Šentilj se bodo v mesecu oktobru na postaji Šentjur izvajala zaključna dela v okviru investicijskega projekta »Ureditev železniške postaje Šentjur z gradnjo izven nivojskega dostopa« s katero bo potnikom predan v uporabo novo zgrajen otočni peron z izven nivojskim dostopom. Prav tako pa se bodo uredila parkirišča in kolesarnica.

Zaradi gradbenih del na relaciji Celje – Grobelno in nadgradnje postaje Šentjur bodo 11. in 20. oktobra spodaj navedeni vlaki vozili združeni s predhodnim oz. naslednjim vlakom po voznem redu (bodite pozorni na uro odhoda in številke / smeri vožnje vlakov):

Združevanje nekaterih vlakov zaradi del na relaciji Celje – Grobelno in obratno (11. in 20. oktobra)

Projekt »Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko« bo v mesecu oktobru v zaključni fazi tako da bo potnikom na voljo v celoti nadgrajena in posodobljena železniška postaja Pragersko z urejenimi izven nivojskimi dostopi na novo zgrajene perone ter urejenimi parkirišči. Zaradi gradbenih del na relaciji Maribor – Poljčane in obratno bodo spodaj navedeni vlaki vozili združeni s predhodnim oz. naslednjim vlakom po voznem redu (bodite pozorni na uro odhoda in številke / smeri vožnje vlakov):

Združevanje nekaterih vlakov zaradi del na progi Maribor – Poljčane in obratno (8. november)

Na železniški postaji Rače so dela na gradnji izvennivojskega dostopa na perona v polnem teku ter se bodo nadaljevala v okviru krajših dnevnih zapor.

Vizualizacija nove železniške postaje Šentjur.

Vir fotografije: Direkcija za infrastrukturo

 

Proga Jesenice –  Sežana:
Obnova predora Obrne

 

Na odseku proge Jesenice – Bohinjska Bistrica se bodo do predvidoma 13. oktobra izvajala dela na obnovi obstoječega predora s katero se bo saniral obok predora »Obrne«. Zaradi del je organiziran nadomestni prevoz pri katerem lahko nastajajo zamude, kar prosimo upoštevajte pri načrtovanju potovanja.

 

Ostala dela na železniških progah
in napovedani nadomestni prevozi:

Redna vzdrževalna dela se izvajajo tudi na nekaterih drugih odsekih. Potnikom so informacije o vseh zaporah prog in nadomestnih prevozih na voljo tudi v iskalniku voznega reda na naših spletnih straneh, v iskalniku voznega reda in na potniski.sz.si/info, na oglasnih tablah na železniških postajah ter na brezplačni telefonski številki 080 81 11.

https://potniski.sz.si/info/

Na slovenskem železniškem omrežju smo v obdobju povečanega obsega tako vzdrževalnih del kot tudi investicijskih del, ki jih izvaja lastnik s pospešenim izvajanjem vlaganj. To predstavlja izzive v propustnosti na posameznih odsekih prog, tudi zahteva nadomestne prevoze zaradi zapor in posledično zamude, a dolgoročno to prinaša možnost boljših storitev za potnika. Dodatne informacije o aktivnostih na nadgradnji železniškega omrežja lahko najdete na krajšamorazdalje.si

 

Prosimo za razumevanje.