Nov vozni red vlakov (od nedelje, 10. decembra)

 

V nedeljo, 10. decembra, začne veljati nov vozni red v notranjem in mednarodnem prometu.  Preverite vozni red za vašo pot z vlakom v iskalniku voznega reda za notranji promet in v iskalniku za mednarodni promet.

 

Nekaj večjih sprememb v voznem redu v notranjem prometu:

Zaradi pričetka prenove in nadgradnje glavne železniške postaje v Ljubljani bodo nekateri vlaki na progah Ljubljana – Jesenice in obratno ter Ljubljana – Kamnik Graben in obratno vozili samo do začasne postaje Ljubljana Šiška.

Zaradi infrastrukturnih omejitev bodo organizirani nadomestni prevozi za nekatere vlake med Ljubljano in Brezovico, Divačo in Koprom oz. Buzetom.

 

Proga Ljubljana – Zidani Most – Maribor / Dobova
 • Zaradi omejitev javne železniške infrastrukture in aktualnih gradbenih del se vozni čas nekaterih vlakov na relaciji med Dobovo in Ljubljano in obratno prilagodi za 6 – 8 minut.
 • Zaradi omejitev javne železniške infrastrukture in aktualnih gradbenih del se začasno ukine:
  • vlake LPV 2209, 2211, 2212, 2213, 2215, 2216, 2217, 2218, 2220, 2222, 2230, 2231, 2234, 2235 na relaciji Ljubljana – Litija in obratno,
  • vlak RG 612 na relaciji Ljubljana – Zidani Most,
  • vlak RG 615 na relaciji Zidani Most – Ljubljana,
  • vlak RG 634 na relaciji Dobova – Ljubljana,
  • vlak RG 614 na relaciji Zidani Most – Ljubljana.
 • Odhod vlaka RG 612 (Zidani Most – Maribor) se prilagodi prihodu vlaka RG 629 iz Ljubljane (za ustrezen prestop).
 • Vlaku RG 633 se dodajo postanki, saj vozi »združen« in uporabi oznako LPV 2227.
 • Nov vlak 616 iz Zidanega Mosta ob 17.40 za Maribor.
 • Novi vlaki do/iz Gradca (Avstrija) bodo začeli voziti po pridobitvi dovoljenja za vožnjo po avstrijskem železniškem omrežju. Do takrat veljajo trase do/iz Maribora.
 • V trasi vlaka ICS 32 vozi nov vlak MV 154 (po pridobitvi dovoljenja).
 • V trasi vlakov ICS 33 in IC 519 vozi nov vlak MV 155.
 • V trasi vlaka IC 521 vozi nov vlak MV 157.
 • Namesto vlaka RG 608 vozi nov vlak MV 156.
 • V trasi LPV 2990 vozi nov vlak MV 352 (zveza vlaka IC 502).
 • Zaradi novih vlakov med Mariborom in Gradcem vozita vlaka LPV 4438 in 4441 samo do/iz Šentilja.
 • Vlaka LPV 2912 (Zidani Most – Maribor) in LPV 2933 (Maribor – Zidani Most) vozita vsak dan.
 • Vlak LPV 2931 (Maribor – Zidani Most) ima odhod iz Maribora 10 min pozneje (21.20) in vozi vsak dan.

 

 

Proga Ljubljana – Jesenice
 • Zaradi pričetka prenove in nadgradnje glavne železniške postaje v Ljubljani bodo nekateri vlaki na progah Ljubljana – Jesenice in obratno vozili samo do začasne postaje Ljubljana Šiška.
 • Zaradi pričetka prenove in nadgradnje glavne železniške postaje v Ljubljani vozi vlak LPV 2204 iz Litije do Ljubljane (in ne več v Kranj).
 • V trasi vlaka LPV 2422 vozi vlak MV 314.
 • V trasi vlaka LPV 2411 vozi vlak MV 315.
 • V trasi vlaka LPV 2419 vozi MV 317.
 • Vozijo še dodatni vlaki MV 316, 318 in 319.
 • Vlak LPV 2441 začne vožnjo na Jesenicah.
 • Vlak LPV 2401 (Jesenice – Ljubljana) vozi vsak dan.
 • Vlak LPV 2430 ima dodatne postanke na postajah Globoko, Otoče, Podnart.

 

Proga Ljubljana – Kamnik
 • Zaradi pričetka nadgradnje glavne železniške postaje Ljubljana vozijo nekateri vlaki samo do postaje Ljubljana Šiška.
 • Dodatni postanki za regionalne vlake (RG) oz. sprememba v lokalne potniške (LP) vlake: spremenijo se 610 –> 3154, 611 –> 3141, 613 -> 3145.

 

Proga Maribor – Prevalje
 • Nov vlak LP 4022 iz Maribora ob 15.20 za Ruše.

 

Proga Pragersko – Hodoš
 • vlak 1640 ima postanek na postajališču Velika Nedelja,
 • vlak RG 643 ima dodatna postanka na postajah Osluševci in Hajdina,
 • vlak LPV 2508 iz Murske Sobote ob 15.30 do Hodoša in vlak LPV 2511 iz Hodoša ob 16.00 in podaljšan do Ormoža.

 

Proga Sežana – Ljubljana, Koper, Rakitovec, Ilirska Bistrica
 • Vlaka 483 in 509 imata dodatne postanke na vmesnih postajah relacije Ljubljana – Logatec.
 • Vlak MV 482 ima dodatni postanek na postajališču Ljubljana Tivoli.
 • Nov vlak LPV 2717 na relaciji Pivka – I. Bistrica.
 • Nov vlak LPV 2718 an relaciji I. Bistrica – Pivka.
 • Vlaka IC 508 in MV 483 imata dodaten postanek na postaji Prestranek.
 • Vlak LPV 2752 ima dodaten postanek na postaji Košana.

 

 Proga Sežana – Nova Gorica – Jesenice
 • S ponovno zasedbo postaje Bled Jezero so omogočene izboljšane povezave in vožnje dodatnih vlakov (predvsem v času poletne sezone).
 • LP 4202 podaljša do Jesenic (vozi v poletni sezoni, v vsak dan).
 • Kasnejši odhod LP 4231 iz Jesenic (ustreznejša zveza z vlakom LPV 2408 iz Ljubljane).
 • Nov vlak LP 4227 na relaciji Jesenice – Bohinjska Bistrica (zveza z vlakom MV 318).
 • Nov vlak LP 4222 na relaciji Bohinjska Bistrica – Jesenice.
 • Nov vlak LP 4233 na relaciji Jesenice – Bohinjska Bistrica.
 • Nov vlak LP 4232 na relaciji Bohinjska Bistrica – Jesenice(zveza z vlakom LPV 2427).

 

 Proga Ljubljana – Metlika
 • Vlak 3204 ima postanek tudi na postajališču Žalna.
 • Vlaki 3205, 3234 in 3216 imajo dodatni postanek na postaji Šmarje – Sap.
 • Vlak 3222 vozi vsak dan.

 

Proga Trebnje – Sevnica
 • vlaku LP 3381 se ukinejo postanki Boštanj, Jelovec, Trebnje Kamna Gora zaradi zagotavljanja zveze z vlakom LPV 2227.