Podaljšanje veljavnosti marčevskih in aprilskih subvencioniranih vozovnic

Pristojni minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je podpisal Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic, s katerim se podaljšuje veljavnost mesečne subvencionirane vozovnice za mesec marec in april.

Potnikom, ki so imeli veljavno polletno ali letno subvencionirano vozovnico, se zagotovi dobroimetje za čas, ko niso uporabljali javnega prevoza, na spodaj opisane načine:

  • veljavnost mesečnih subvencioniranih vozovnic izdanih za mesec marec 2021 se podaljša do 30. aprila 2021;
  • veljavnost mesečnih subvencioniranih vozovnic izdanih za mesec april 2021 se podaljša do 31. maja 2021;
  • polletnim ali letnim subvencioniranim vozovnicam, veljavnim v mesecu februarju, se vrednost kupnine za mesec februar zapiše kot dobroimetje na IJPP kartico;
  • potnikom s statusom dijaka ali udeleženca izobraževanja odraslih, z veljavno polletno ali letno subvencionirano vozovnico v mesecu marcu in aprilu 2021, se dobroimetje v višini 50 odstotkov kupnine za mesec marec in 50 odstotkov kupnine za mesec april zapiše kot dobroimetje na IJPP kartico;
  • potnikom s statusom študenta, z veljavno polletno ali letno subvencionirano vozovnicki v mesecu marcu in aprilu 2021, se vrednost kupnine za meseca marec in april zapiše kot dobroimetje na IJPP kartico.

Podaljšanje veljavnosti mesečnih subvencioniranih vozovnic izdanih za mesec marec in april 2021 se izvede do začetka meseca, ko stopi v veljavo podaljšana vozovnica. Dobroimetje polletnih in letnih (dijaške, študentske, udeženci izobraževanja odraslih) se bo na IJPP kartico naložilo do 10. maja 2021.

Potniki, ki imajo na svoji kartici IJPP zapisano dobroimetje, ga lahko uporabijo za nakup kateregakoli produkta enotne vozovnice do konca decembra 2021 ali dobijo izplačilo celotnih sredstev dobroimetja.