Veljavnost brezplačnih subvencioniranih in IJPP vozovnic bo avtomatsko podaljšana

Upravičencem (upokojenci, invalidi, vojni veterani, starejši od 65 let – imetniki brezplačnih vozovnic), ki so imeli v času od 1. julija 2020 do 31. decembra 2020, veljavno subvencionirano vozovnico za brezplačen prevoz, bo ob prvi validaciji na vlaku njena veljavnost avtomatsko podaljšana za leto dni. Sklep o tem je podpisal pristojni minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Vlada Republike Slovenije je namreč izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, na podlagi katerega so se bistveno spremenile možnosti uporabe javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

Ker upravičenci javnega potniškega prevoza (JPP) niso uporabljali oziroma so ga uporabljali v zmanjšanem (omejenem) obsegu, se izvedejo naslednji ukrepi:

upravičencem, ki so imeli v obdobju od 1. julija 2020 do 31. decembra 2020,  veljavno subvencionirano vozovnico za brezplačen prevoz, bo za leto dni avtomatsko podaljšana veljavnost vloge za izdajo vozovnice za brezplačen prevoz in veljavnost izdane vozovnice, glede na datum same veljavnosti.

primer: vozovnicam z veljavnostjo od 1. julija 2020 do 30. junija 2021 se podaljša veljavnost do 30. junija 2022,  vozovnicam z veljavnostjo od 1. avgusta 2020 do 31. julija 2021, se veljavnost podaljša do 31. julija 2022.

Podaljšanje veljavnosti subvencionirane vozovnice se opravi avtomatsko, brez vložitve ponovne vloge, pri čemer pristojni organ IJPP preveri ali upravičenec še vedno izpolnjuje pogoje za odobritev subvencionirane brezplačne vozovnice.

Upravičencem do subvencioniranega prevoza (dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja), ki bodo imeli v mesecu juniju veljavno subvencionirano vozovnico, bo podaljšana veljavnost vozovnice do 31. avgusta 2021.

Podaljšanje veljavnosti omenjenih vozovnic bo avtomatsko izvedeno do 2. julija letos in je brezplačno.