Poročilo o kakovosti in ISO standard

Slovenske železnice vsako leto objavimo poročilo o kakovosti, ki vsebuje temeljne podatke o kakovosti potniškega prometa. To poročilo se nanaša na Uredbo o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu ES 1371/2007.

Poročilo o kakovosti  je v formatu pdf.

Certifikat ISO standard

ISO 9001:2015 (v formatu .pdf)

ISO 14001:2015 (v formatu .pdf)