Politika kakovosti in doseganje kakovosti v SŽ-potniški promet

Podjetje SŽ -Potniški promet ima politiko kakovosti. Vsako leto objavimo poročilo o kakovosti, ki vsebuje temeljne podatke o kakovosti potniškega prometa. To poročilo se nanaša na Uredbo o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu ES 1371/2007.

Politika kakovosti  (v formatu.pdf)

 

Porocilo o doseganju kakovosti za leto 2020 (v formatu pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2019 (v formatu pdf)