Z vlaki Slovenskih železnic se prepelje več kakor 14 milijonov potnikov na leto in z raznolikimi oglasnimi mediji SŽ vam omogočamo učinkovite dosege vaše vsebine.

Oddajte povpraševanje

E-naslov: trzenje@slo-zeleznice.si

Spletna stran

Zakaj oglaševati na spletni strani? Spletno stran Slovenskih železnic si mesečno ogleda od 150.000 do 250.000 različnih obiskovalcev.

 • Obiskovalci si na mesec povprečno ogledajo 800.000 strani.
 • Oglas na spletnih straneh Slovenskih železnic zagotavlja zavidljiv doseg pri različnih ciljnih skupinah: 30 odstotkov je mlajših od 24 let, več kakor 30 odstotkov jih je starih med 30 in 50 let. Velika večina je izobraženih (višja, visoka šola, univerza ali več), zaposlenih v podjetjih.
 • Oglasna sporočila so na najbolj obiskanih mestih spletne strani (vstopna stran in iskalnik).

Cenik – spletno mesto

Oglasni prostor pik Obdobje Cena zakupa
Pasica na vstopni stran 728 x 90 2 tedna 800,00
Pasica na vstopni stran 728 x 90 4 tedne 1.400,00
Pasica na vstopni stran in vseh podstraneh 728 x 90 2 tedna 2.000,00
Pasica na vstopni stran in vseh podstraneh 728 x 90 4 tedne 3.000,00
Zamenjava ozadja na vstopni stran in vseh podstraneh desno: 390 x 2315

levo: 390 x 2315

1 dan 1.500,00
Pasice med prikazanim izpisom voznega reda 728 x 90 4 tedne 1.000,00
Pasica na mobilni verziji ? 2 tedna 1.500,00
Pasica na mobilni verziji ? 4 tedne 2.000,00

Poslikave vlakov

Zakaj oglaševati na zunanji površini vlakov in lokomotiv?

 • Z vlaki Slovenskih železnic se prepelje okoli 14 milijonov potnikov na leto.
 • Vaš oglas bodo opazili tako potniki Slovenskih železnic kot prebivalci krajev, mimo katerih vlak pelje ali se v njih ustavi (nadvozi, mostovi, nivojski prehodi …), če boste oglaševali na naših mednarodnih vlakih, pa bo oglas viden tudi prebivalcem številnih drugih držav.

Cenik – zunanje poslikave

Celotna poslikava Obdobje Cena zakupa Tehnični stroški
Vlak Desiro 312-000 52 tednov 24.000,00 13.000,00
Vlak Desiro 312-100 52 tednov 24.000,00 16.000,00
Električna lokomotiva 342 52 tednov 24.000,00 5.670,00
Dizelmotorni potniški vlak 813/814 52 tednov 24.000,00 14.950,00
Dizelmotorni potniški vlak 713/714 52 tednov 24.000,00 14.950,00
Delna poslikava Obdobje Cena zakupa Tehnični stroški
Poslikava 8 m2 4 tedne 300,00 400,00
Poslikava 12 m2 4 tedne 450,00 600,00

Poslikava notranjosti vlaka

Če se odločite za poslikavo zunanjosti vlaka, lahko izbirate med številnimi možnostmi oglaševanja v notranjosti vlaka.
Zakaj oglaševati s poslikavo v notranjosti vlaka?

 • Z vlaki Slovenskih železnic se prepelje več kakor 14 milijonov potnikov na leto.
 • Povprečna vožnja potnika z vlakom v notranjem prometu traja 54 minut.
 • Oglasno sporočilo je vidno potnikom, ki jih v največjem številu sestavlja aktivna populacija – to so zaposleni, študenti in dijaki.
 • Notranja poslikava je inovativna in atraktivna oblika promocije, ki naredi vtis tudi na tiste, ki jim klasično oglaševanje ne pritegne veliko pozornosti.
 • Možnosti poslikave oziroma nalepk so na primer na tleh, stopnicah, stropu, nad okni ali pod njimi, na hrbtni strani sedežev, na vratih ali nad njimi, na koših za smeti, površinah ob vhodu/izhodu z vlaka. Za poslikavo so zanimiva tudi mesta v toaletnih prostorih na vlaku: na ogledalu, stenah, tleh, vratih …
 • Več različnih oglasnih sporočil lahko sestavlja vaše celotno sporočilo oziroma zgodbo ali pa en oglas na zabaven in nevsiljiv način dopolnjuje celoto/prostor na vlaku.

Cenik – notranje poslikave

Notranja poslikava Obdobje Cena zakupa Tehnični stroški
Vse vrste vlakov razen ICS 52 tednov 6.000,00

Odvisno od kreative in obsega uporabe oglasnih površin.

Običajno se gibljejo med 1.000,00 in 2.000,00 evrov

Imenovanje vlakov

Zakaj vlaku na določeni progi dati posebno ime?
Ime vlaka je vključeno v vse informacijske sisteme, ki so namenjeni potnikom. Tako se omenja:

 • v napovedih prihodov in odhodov vlakov na železniških postajah,
 • na oglaševalskih panojih in zaslonih,
 • na prikazovalnikih,
 • v tiskovinah za potnike,
 • na naslovnici Vodnika na vlaku, ki ga potniki prejmejo pred potovanjem,
 • v voznih redih, tako tiskanih kot v spletnem.

Ime vlaka si potniki dobro zapomnijo, zato je čas tovrstnega oglaševanja najmanj dve leti. Začenja in končuje se vselej decembra, saj je to mesec, ko se zamenja vozni red in izdajo nove voznoredne publikacije.

Cenik – imenovanje vlakov

Vrste vlakov Obdobje Cena zakupa
V regionalnem prometu 52 tednov Od 1.950,00 naprej
V notranjem prometu 52 tednov Od 5.150,00 naprej
V mednarodnem prometu 52 tednov Od 5.350,00 naprej

Panoji na vlaku

Zakaj oglaševati na panojih na vlaku?

 • Z vlaki Slovenskih železnic se prepelje okoli 14 milijonov potnikov na leto.
 • Povprečna vožnja potnika z vlakom v notranjem prometu traja 54 minut.
 • Oglasno sporočilo je vidno potnikom, ki jih v največjem številu sestavlja aktivna populacija – to so zaposleni, študenti in dijaki.
 • Panoji so primerni predvsem za kratkotrajno oglaševanje.
 • Oglaševanje na panojih velja – poleg oglaševanja po radiu, televiziji, časnikih, revijah in spletu – za enega od šestih glavnih načinov sodobnega trženjskega sporočanja.

Cenik – panoji na vlaku

Oglasni prostor Velikost Obdobje Najmanjše število zakupa panojev Cena zakupa na pano Tehnični stroški
Pano A2 42,0 x 59,4 cm 4 tedne 20 18,00 5,00
Pano A3 29,7 x 42,0 cm 4 tedne 20 12,00 5,00
Pano A3 42,0 x 29,7 cm 4 tedne 20 12,00 5,00

Vitrine, peronski stebri in stopnice

Zakaj oglaševati na železniški postaji v Ljubljani?

 • Na železniški postaji v Ljubljani vstopi na vlake največje število potnikov; ob delavnikih povprečno več kakor 18 tisoč potnikov na dan okoli 20 tisoč potnikov na dan.
 • Oglasne vitrine so v bližini table z voznim redom, potniki, ki iščejo informacije o odhodu ali prihodu vlaka, vidijo tudi vaš oglas v vitrini.
 • Oglasno sporočilo je vidno aktivni populaciji.

Cenik – vitrine, peronski stebri in stopnice

Oglasni prostor Velikost Obdobje Cena zakupa
Oglasna površina v osvetljeni vitrini 68-70 x 97-100 cm 4 tedne 200,00
Peronski steber 285 x 90 cm 4 tedne 350,00
Nalepke na stopnicah 1 m2 4 tedne 85,00

Distribucija gradiva, promotor

Zakaj oglaševati z distribucijo gradiva ali promotorjem na vlaku in na železniški postaji?
Z vlaki Slovenskih železnic se prepelje okoli 14 milijonov potnikov na leto.

 • Povprečna vožnja potnika z vlakom v notranjem prometu traja 54 minut.
 • Oglasno sporočilo je vidno potnikom, ki jih v največjem številu sestavlja aktivna populacija – to so zaposleni, študenti in dijaki.
 • Vaše natisnjeno oglasno sporočilo lahko prejmejo potniki neposredno v roke.
 • Promotorji lahko potniku popestrijo potovanje s predstavitvijo vaše blagovne znamke, mu osebno in učinkovito prenesejo vaše promocijsko sporočilo. Poleg potnikov na vlakih lahko oglasno sporočilo doseže še čakajoče na železniških postajah in druge.

Cenik – distribucija gradiva, promotor

Distribucija gradiva Cena zakupa na kos  
Teža v g/kos

Namestitev:

 • na vlaku
 • na pultu v Info centru
 • na pultu na blagajni
Izobešanje/vročanje:

 • na vlaku
 • na pultu v Info centru
 • na pultu na blagajni
od 25  – 100 0,3450 0,4950
od 100 – 200 0,4125 0,5850
od 200 – 300 0,4650 0,6675
od 300 – 400 0,5250 0,7500
od 400 – 500 0,5700 0,8175
od 500 – 600 0,6300 0,9000

 

Distribucija gradiva s promotorjem Cena zakupa na dan
Hostesa oz. promotor na vlaku ali na peronu pred odhodom vlaka 500,00

Vozovnice in ovojnice

Zakaj oglaševati na vozovnicah?

 • Hrbtna stran vozovnice je izvrstno mesto za vaš nagovor oziroma oglasno sporočilo. Vozovnico ima potnik vselej pri sebi, nekatere vrste vozovnic – povratne, vozovnice za večkratno vožnjo – pa hrani celo dlje časa.
 • Naklada: 2,5 milijona izvodov na leto (5.000 rolic po 500 vozovnic).
 • Velikost: 79 mm x 101,6 mm
Zakaj oglaševati na ovojnicah za vozovnice?
 • V papirnatih pregibnih ovojnicah za vozovnice prejmejo potniki vso popotno dokumentacijo: vozovnico, načrt poti in potrdilo o rezervaciji sedeža. Zunanje in notranje strani ovojnice so tako odlične oglasne površine, saj ima potnik ovojnico shranjeno ves čas potovanja ali še dlje.
 • Naklada: okrog 150.000 izvodov na leto (številka se spreminja glede na porabo).
 • Velikost ovojnice: 220 mm x 103 mm

Cenik – vozovnice, ovojnice

Vozovnice Velikost Tisk Cena na 2,5 mio kosov
Hrbtna stran 57 mm x 55 mm 1-barvni 5.950,00
Hrbtna stran
57 mm x 55 mm
4-barvni
10.650,00
Format datoteke: PDF (300 dpi, CMYK)
Ovojnice Velikost Tisk Cena na 50.000 kosov
Prva stran 220 mm x 90 mm 1-barvni 4.500,00
Hrbtna stran 220 mm x 100 mm 4-barvni 4.200,00
Format datoteke: PDF (300 dpi, CMYK)

Nova proga

Zakaj oglaševati v Novi progi?
 • Nova proga je revija, namenjena zaposlenim na Slovenskih železnicah in v njihovih hčerinskih družbah. Poleg njih pa jo prejmejo še: železniški upokojenci, družinski člani železničarjev in upokojencev, poslanci državnega zbora, predsednik vlade in ministri, številni župani po Sloveniji, ljubitelji železnic, nekateri novinarji v Sloveniji, direktorji podjetij, ki sodelujejo s Slovenskimi železnicami. Revijo prejemajo tudi nekateri predstavniki tujih železnic in tuji mediji, ki pokrivajo področje prometa.
 • Bralci revije so z območja celotne Slovenije.
 • Naklada je 11.300 izvodov.
 • Izhaja 10 številk na leto (revija je mesečnik, dvojni številki sta julij-avgust in november-december). Revija izhaja 8. dne v mesecu, zadnja številka v letu pa 20. decembra.
 • Velikost revije je A4 (210 x 297 mm).
 • Povprečni obseg je 28 strani.

Cenik – oglaševanje v reviji Nova proga

Ovitek revije
Ovitek Velikost Cena
2. stran (1/1) 210 x 297 mm 1.100,00
3. stran (1/1) 210 x 297 mm 1.000,00
4. stran (1/1) 210 x 297 mm 1.200,00

 

Notranje strani revije
Notranje strani Velikost Cena zakupa
cela stran (1/1) 210 x 297 mm 900,00
pol strani (1/2) 210 x 148 mm 600,00
pol strani (1/2)  105 x 297 mm 600,00
tretjina strani (1/3) 210 x 100 mm 600,00
tretjina strani (1/3) 70 x 297 mm 400,00
tretjina strani (1/3) 190 x 85 mm 400,00
četrtina strani (1/4) 105 x 148 mm 400,00
četrtina strani (1/4) 210 x 75 mm 250,00
Format datoteke: TIFF, EPS, PDF ali jpg (300 dpi, CMYK)