Zakon o prevozih v cestnem prometu zagotavlja upravičencem (dijakom študentom in udeležencem izobraževanja odraslih) pravico do subvencionirane vozovnice v času izvajanja obveznega šolskega oziroma študijskega programa. Pravica do subvencionirane vozovnice omogoča enakopraven dostop do izobraževanja za vse upravičence, ne glede na oddaljenost od izobraževalne ustanove. Zakon določa obdobje koriščenja subvencioniranega prevoza za posamezen tip upravičenca.

Za spodbujanje uporabe javnega prevoza je MZI skupaj s prevozniki ponudil posebno ugodnost za upravičence, ki so v tekočem šolskem/študijskem letu opravili nakup letne, dveh polletnih ali 10 mesečnih subvencioniranih vozovnic.

Kako do brezplačne vozovnice za julij in avgust?

  • Upravičenci, ki so izvedli nakup letne vozovnice ali dveh polletnih vozovnic oziroma letne vozovnice za 10 voženj ali dveh polletnih vozovnic za 10 voženj, so upravičeni do istovrstnih brezplačnih mesečnih vozovnic v obdobju od 1.7.2019 do 31.8.2019
  • Dijaki oziroma udeleženci izobraževanja odraslih, ki so izvedli nakup 10 mesečnih vozovnic oziroma 10 vozovnic za 10 voženj in študentje, ki so izvedli nakup 9 mesečnih vozovnic oziroma 9 vozovnic za 10 voženj, so upravičeni do istovrstnih brezplačnih mesečnih vozovnic v obdobju od 1.7.2019 do 31.8.2019.
  • Študenti imajo v obdobjih od 1. do 31.7.2019 in od 1. do 30.9.2019, možnost nakupa subvencioniranih vozovnic za 10 voženj na mesec.

Dodatna ugodnost se vsem, ki izpolnjujejo navedene pogoje ob prvi validaciji na MT terminalu avtomatsko naloži na elektronsko IJPP kartico. Dodatna ugodnost za upravičence se preverja avtomatizirano in je vezana tudi na druge splošne pogoje uporabe IJPP vozovnice.

Prodajna mesta IJPP

Brežice, Krško, Sevnica, Zidani Most, Trbovlje, Zagorje, Litija, Ljubljana, Škofja Loka, Kranj, Lesce Bled, Jesenice, Domžale, Celje, Šentjur, Poljčane, Pragersko, Maribor, Rogaška Slatina, Ptuj, Ormož, Ljutomer mesto, Murska Sobota, Borovnica, Postojna, Sežana, Koper, Ilirska Bistrica, Nova Gorica, Grosuplje, Trebnje, Novo mesto in Črnomelj.

Nakup v predprodaji

Zaradi prenosa brezplačnih vozovnic v času poletnih počitnic ne bo mogoč nakup subvencioniranih vozovnic za mesec julij v predprodaji. Vozovnice boste lahko kupili od 1. julija 2019 dalje.

Podrobnejše informacije lahko dobite:

  • v Infocentrih Koper, Ljubljana, Celje in Maribor,
  • na železniških postajah,
  • na brezplačni telefonski številki: 080 8111,
  • po elektronski pošti potnik.info@slo-zeleznice.si.