Vsi popusti in ugodnosti

S SŽ kartico ugodnosti – MLADI lahko mladi od 12. do 26. leta starosti koristijo naslednje ugodnosti:

  • 30-odstotni popust na slovenskih progah (v notranjem prometu),
  • 50-odstotni popust v mednarodnem prometu s Hrvaško in
  • 15-odstotni Railplus popust za nakup mednarodnih direktnih vozovnic (enosmernih in povratnih).

Mednarodni popust Railplus ne velja za nakup vozovnic v notranjem prometu na tujih progah. Vozovnico s popustom Railplus je mogoče kupiti na postajah za mednarodni promet.

Popust lahko uveljavljate, če kupite vozovnico na postaji, na vlaku pa le, če ste vstopili na tisti postaji, na kateri v času odhoda vlaka ni mogoče kupiti vozovnice.

Veljavnost

Na čip SŽ-kartico ugodnosti se zapišejo podatki o imetniku, vrsti letne ugodnosti ter obdobje veljavnosti. Čip kartica ni prenosljiva in velja le z osebnim dokumentom.

Kartica ugodnosti velja eno leto od meseca nakupa. Če potnik dopolni 26 let prej kakor v enem letu po nakupu, se izda kartica z veljavnostjo do meseca rojstnega dne.

Prodajna mesta SŽ kartice ugodnosti – Mladi

Bohinjska Bistrica

Borovnica

Brežice

Celje

Črnomelj

Divača

Dobova

Domžale

Grosuplje

Ilirska Bistrica

Ivančna Gorica

Jarše Mengeš

Jesenice

Kamnik

Koper

Kranj

Krško

Laško

Lesce Bled

Ljubljana

Litija

Ljutomer mesto

Maribor

Most na Soči

Murska Sobota

Nova Gorica

Novo mesto Kandija

Novo mesto

Ormož

Pivka

Poljčane

Postojna

Pragersko

Ptuj

Rače

Radovljica

Rimske Toplice

Sevnica

Sežana

Šentjur

Škofja Loka

Trbovlje

Trebnje

Velenje

Vuhred

Vuzenica

Zagorje

Zidani Most

Cena kartice na leto je 10,00 EUR. Veljavnost kartice je 1 leto. Podaljšate jo lahko 7 dni pred iztekom njene veljavnosti.

Na Slovenskih železnicah velja za mlade popust za potovanja na podlagi SŽ kartice ugodnosti – Mladi, popusti na podlagi drugih kartic za mlade ne veljajo.