Varno čez tire

Slovenske železnice vse voznike in pešce pozivamo, da ob prečkanju proge vedno spoštujete prometne predpise ter prometne znake in signalizacijo, nameščeno pred prehodom.

Upoštevajte prometno signalizacijo!

Ob prehodih, ki so označeni s prometnimi znaki, se vedno ustavite. Šele, ko ste prepričani, da lahko varno prečkate progo, nadaljujete vožnjo oziroma pot čez tire. Pri tem upoštevajte, da ima vlak vedno prednost pred cestnim vozilom ali pešcem in se ne zanašajte na to, da vas je strojevodja videl prečkati progo. Zavorna pot težkega vlaka je namreč lahko dolga tudi do en kilometer. Vedno upoštevajte vidne in zvočne signale ob cestnih prehodih. Prečkanje proge je dovoljeno šele, ko se rdeče luči ob prehodu ugasnejo in zvočni signal utihne. Čeprav je vlak že zapeljal čez prehod,  lahko namreč na dvotirni progi že nekaj sekund pozneje pripelje vlak z druge smeri, na kar še vedno opozarjajo vidni in zvočni signali.

Nikakor mimo zapornic!

Strogo prepovedano in predvsem nevarno je tudi voziti ali hoditi mimo zapornic, ki se prav tedaj spuščajo, ali obvoziti polzapornice. Avtomatske zapornice se spustijo oziroma dvignejo, ko vlak prevozi določeno točko na progi. Med spuščanjem zapornic in prihodom vlaka pa pogosto preteče manj časa, kot pričakujemo.

Svetlobni znaki

Svetlobni prometni znaki sodijo med temeljne elemente varovanja prehodov. Zato na cestnih prehodih čez železniško progo, pred katerimi so prometni svetlobni znaki, po njih dosledno ravnati. Izmenično utripanje rdečih luči na svetlobnih znakih pred cestnim prehodom čez železniško progo napoveduje približevanje vlaka. Če je prehod dodatno zavarovan z zapornicami ali polzapornicami, pomeni izmenčno utripanje tudi to, da se bodo zapornice ali polzapornice spustile. Luči izmenično utripajo tudi, ko so zapornice ali polzapornice spuščene. Luči prenehajo izmenično utripati šele, ko se zapornice ali polzapornice dvignejo. Medtem ko rdeče luči na svetlobnih prometnih znakih izmenično utripajo, je hoditi in se voziti čez prehod PREPOVEDANO.

Vsakodnevno prečkanje železniške proge

Če prečkamo cestni ali drugi dovoljeni prehod čez železniško progo vsak dan ob istem času, lahko postanemo neprevidni zaradi navade. Zazdi se nam lahko, da poznamo vozni red vlakov, ki vozijo čez prehod, po izkušnjah. Kaj hitro pa se nam lahko zgodi, da vlak pripelje nepričakovano.

Ne parkirajte na prehodih!

Na cestnih prehodih čez železniško progo je prepovedano parkirati in se zaustavljati bližje kakor 15 metrov od najbližje tirnice. Drugače namreč lahko drugim udeležencem v prometu s svojim vozilom zakrijemo prometni znak Andrejev križ ali svetlobni prometni znak.

Kako ravnati, če se nam vozilo pokvari na prehodu čez progo?

Če se nam vozilo pokvari na cestnem prehodu čez železniško progo, takoj preverimo, ali se nam morda ne približuje vlak. Če vlak ne prihaja, poskušamo s pomočjo drugih udeležencev v prometu ali sami svoje vozilo odstraniti s prehoda oziroma s tirov. Če se nam bliža vlak, moramo skupaj z vsemi potniki v svojem vozilu nemudoma izstopiti iz njega. Zavedati se moramo, da je življenje vredno več, kakor še tako dragoceno vozilo.

Progo prečkajmo samo na mestih, na katerih je označeno, da je to dovoljeno!

Prečkanje proge, kjer ni cestnega prehoda čez železniško progo, je še posebej nevarno! Zavedati se moramo, da lahko po progi kadar koli pripelje vlak, s katerim bi bil trk za nas usoden! Zato progo vedno prečkajmo samo na mestih, na katerih je označeno, da je to dovoljeno. Proga nikakor ni sprehajališče, čeprav je morda pot po njej enostavnejša in krajša od druge poti.

Posebna previdnost!

Križanje ceste in železniške proge pod ostrim kotom je še posebej nevarno. V takem primeru pogosto izgubimo občutek, koliko časa bomo potrebovali za prečkanje prehoda. Zdi se nam, da bomo hitrejši od drugih. Zožani kot preglednosti zaradi naravnih in umetnih ovir ob železniški progi je lahko usoden. Zelo nevarni so tudi prehodi, na katerih je kot preglednosti še posebej širok. Če imamo dober pregled nad križiščem ceste in železniške proge, se nam lahko zazdi, da lahko zelo natančno presodimo, kako hitro se nam vozila približujejo. To pa ne velja vedno, saj lahko postanemo žrtev “učinka približevanja”. Vedno se moramo zavedati, da je srečanje z vlakom lahko tudi usodno. Ne tekmujmo z vlakom!

Na Slovenskih železnicah si prizadevamo za čim bolj varne prehode!

Vsi vlaki Slovenskih železnic 24 ur na dan vozijo s prižganimi lučmi, pred problematičnimi odseki proge na prihod vlaka strojevodje opozarjajo z zvočnimi signali, hitrost vlakov pa je na križanjih brez zapornic omejena. Poleg tega v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi Slovenske železnice tudi skrbimo za izboljšanje zavarovanja križanj ceste in železnice. Nadvse pomembno pa je, da vozniki in pešci dosledno upoštevate predpise!

Pomembni prometni znaki

Junija zaznamujemo mednarodni dan ozaveščanja o varnosti na nivojskih prehodih. V okviru mednarodnega projekta ozaveščanja smo pripravili tudi promocijski video Varno čez nivojske prehode!, ki opozarja na previdnost pri prečkanju nivojskih prehodov.