Enotne splošne IJPP vozovnice

Vozovnica IJPP je enotna elektronska vozovnica, ki jo lahko upravičenec uporablja za prevoz z vlakom (v 2. razredu potniškega vlaka, za višji razred  in višjo vrsto vlaka je nujno doplačilo) in medkrajevnim avtobusom.

Enotne vozovnice uporabnikom javnega potniškega prometa (vlaki in avtobusi) zagotavljajo, da se lahko na relaciji, za katero ima vozovnico, peljejo z vsemi voznimi sredstvi in z vsemi prevozniki, v skladu z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, ki je stopila v veljavo 21.05.2019.

Več o produktih IJPP najdete na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

Značilnosti enkratne enotne vozovnice:

• Je enosmerna.

• Nakup je možen samo na kartico IJPP.

• Nakup je možen 30 dni vnaprej za točno določen dan. Pri prodaji enkratne vozovnice se v sistemu IJPP avtomatsko preveri, ali je možno potovanje na relaciji, ki jo je za določen dan izbral potnik.

• Vozovnica se lahko uporabi od 00.00 za dan, za katerega je bila prodana, do 23.59 istega dne. Aktivni čas veljavnosti enkratne vozovnice se šteje od prve validacije in je odvisen od razdalje potovanja: na razdalji do 50 km je časovna veljavnost vozovnice 120 minut, na razdalji do 150 km je veljavnost 300 minut in na razdalji nad 150 km 600 minut.

• Duplikat je možen samo z računom.

• Cena enkratne vožnje se določi na podlagi razdalje in tarifne lestvice, ki je bila objavljena v Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov, o koncesiji te službe in ureditvi sistema enotne vozovnice.

Značilnosti dnevne enotne vozovnice:

• Je dvosmerna.

• Nakup je možen 30 dni vnaprej za točno določen dan. Pri prodaji enkratne vozovnice se v sistemu IJPP avtomatsko preveri, ali je možno potovanje na relaciji, ki jo je za določen dan izbral potnik.

• Velja ves dan od 00:00 do 23:59. Zadnja dovoljena validacija je ob 23.59, potnik lahko z istim vozilom nadaljuje potovanje do cilja, ne glede na čas potovanja.

• Duplikat je možen samo z računom.

• Cena: dvakratnik enkratne vožnje.

Značilnosti tedenske enotne vozovnice:

• Je dvosmerna.

• Nakup je možen 30 dni vnaprej, vozovnica se prodaja za točno določen teden.

• Potnik mora sam preveriti, katere dni v tednu je zagotovljeno potovanje na izbrani relaciji.

• Aktivni čas: od ponedeljka od 00:00 do nedelje do 23:59. Zadnja dovoljena validacija je v nedeljo ob 23.59, potnik lahko z istim vozilom nadaljuje potovanje do cilja, ne glede na čas potovanja.

• Duplikat je možen samo z računom.

• Cena: osemkratnik enkratne vožnje.

Cena enkratne vozovnice – osnova za izračun cene:
Razdalja v km Cena v EUR Razdalja v km Cena v EUR
 do vključno 5     1,30 nad 80 – 85       7,90
nad 5 – 10     1,80 nad 85 – 90       8,30
nad 10 – 15     2,30 nad 90 – 95       8,70
nad 15 – 20     2,70 nad 95 – 100       9,20
nad 20 – 25     3,10 nad 100 – 105       9,60
nad 25 – 30     3,60 nad 105 – 110       9,90
nad 30 – 35     4,10 nad 110 – 115      10,30
nad 35 – 40     4,70 nad 115 – 120      10,70
nad 40 – 45     5,20 nad 120 – 125      11,10
nad 45 – 50     5,60 nad 125 – 130      11,40
nad 50 – 55     6,00 nad 130 – 135      11,60
nad 55 – 60     6,30 nad 135 – 140      12,00
nad 60 – 65     6,70 nad 140 – 145      12,40
nad 65 – 70     6,90 nad 145 – 150      12,80
nad 70 – 75     7,20 nad 150      13,00
nad 75 – 80     7,50

 

  • Mesečna neimenska vozovnica: določena je z 32-kratnikom enkratne vozovnice in omogoča neomejeno število voženj od prvega do zadnjega dne v mesecu. Omogoča multimodalno in multioperatersko uporabo.
  • Letna vozovnica: izračuna se na podlagi tarife za mesečno vozovnico in pomnoži s količnikom 8. Velja 12 mesecev od meseca nakupa.

 

Potnik, ki uporablja imensko vozovnico za vlak po ponudbi IJPP se mora na zahtevo osebja za spremljavo vlaka ali kontrolorja na vlaku izkazati z osebnim dokumentom s fotografijo.

Prodajna mesta IJPP vozovnic lahko preverite na spodnji povezavi:

Delovni čas prodajnih mest

Več informacij o ponudbi Slovenskih železnic dobite:
  • v Infocentrih Koper, Ljubljana, Celje in Maribor,
  • na potniških blagajnah,
  • na številki 080 81 11,
  • po elektronski pošti [email protected].