Vlada Republike Slovenije je 6. 11. 2021 izdala nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Za potovanje z vlakom v notranjem in mednarodnem prometu ter v tranzitu še naprej ostaja obvezno izpolnjevanje  pogoja PCT – prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. Pogoja PCT pri prevozu z javnim potniškim prometom pa ni treba izpolnjevati mlajšim od 12 let, osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, učencem in dijakom.

Za vožnjo z vlakom je poleg izpolnjevanja pogoja PCT obvezna pravilna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2, razkuževanje rok in ohranjanje medsebojne razdalje.

Potniki na vlaku dokazujejo izpolnjevanje pogoja PCT z ustreznim dokazilom o prebolevnosti, cepljenosti ali negativnem rezultatu testa in veljavnim osebnim dokumentom.
Iskalnik voznih redov
Spletni nakup vozovnic Preverite, katere vozovnice lahko kupite preko spleta

Subvencionirane IJPP vozovnice

Predprodaja subvencioniranih abonentskih vozovnic za šolsko/študijsko leto 2021/2022 za dijake in udeležence izobraževanja odraslih je na voljo na vseh večjih železniških postajah.

Prodaja subvencioniranih abonentskih vozovnic za študente se začne 21. 9. 2021.

Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport za novo šolsko/študijsko leto 2021/2022 omogoča vlogo za vse upravičence do subvencionirane enotne vozovnice integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), vozovnice ki omogoča vožnjo z vlakom ali avtobusom.

Upravičenci lahko oddate

  • eVlogo na portalu eUprava. Ko bo le ta odobrena, boste prejeli preko e-uprave šifro vloge. S to šifro lahko nato opravite nakup subvencioniranih vozovnic na naših spodaj navedenih prodajnih mestih.
  • V primeru, da to ne boste imeli urejeno, lahko na prodajnem mestu oddate izpolnjeno pisno Vlogo za izdajo vozovnice.

Tipi vlog in izdaja vrste vozovnice:

  • Vloga za MESEČNO VOZOVNICO (M) – na vlogo ni potrebno vnašati medkrajevne relacije. Doda se mestni promet, ki ga upravičenec potrebuje. Vsem upravičencem se izda relacijska vozovnica Slovenija.
  • Vloga za VOZOVNICO ZA 10 VOŽENJ NA MESEC  (M10) – na vlogi je obvezna medkrajevna relacija. Upravičenec navede medkrajevno in mestno relacijo, ki jo potrebuje.

Na podlagi obstoječe vloge za študente za mesec september je omogočena izdaja tako vozovnice Slovenija (M), kot vozovnice za 10 voženj na mesec (M10).

Cene vozovnic:

  • mesečna vozovnica za potovanja po Sloveniji (M): 25 evrov,
  • letna mesečna za potovanja po Sloveniji (letna M): 200 evrov,
  • mesečna relacijska vozovnica za 10 voženj na mesec (M10): 20 evrov,
  • letna mesečna relacijska vozovnica za 10 voženj na mesec (letna M10): 160 evrov,
  • mesečna vozovnica za registriranega športnika: 20 evrov,
  • letna mesečna vozovnica za registriranega športnika: 160 evrov.

Z IJPP subvencionirano vozovnico lahko potujete z vsemi vlaki Slovenskih železnic, za vlake IC, MV, EC in ICS pa je potrebno doplačilo:

– potovanja v 2. razredu vlakov IC, MV, EC in ICS: doplačilo za mesečno vozovnico je 12 evrov,

– doplačilo za posamezno enosmerno vožnjo v 2. razredu vlakov IC, MV, EC je 1,50 evra, za posamezno enosmerno vožnjo v 2. razredu vlaka ICS pa 3 evre.

 

Več informacij o subvencioniranih IJPP vozovnicah in doplačilih za mestni promet lahko preverite na Portalu subvencij potniškega prometa, ki ga upravlja Ministrstvo za infrastrukturo.

 

Prodajna mesta subvencioniranih IJPP vozovnic na železniških postajah:

Borovnica, Celje, Divača, Dobova, Domžale, Dravograd, Hrastnik, Jesenice, Kočevje, Koper, Kranj, Laško, Lesce Bled, Litija, Ljubljana, Ljutomer mesto, Maribor, Medvode, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Pivka, Poljčane, Postojna, Pragersko, Ptuj, Rače, Rogaška Slatina, Sevnica, Sežana, Šentjur, Škofja Loka, Trebnje, Trbovlje, Zagorje in Zidani Most.

Delovne čase omenjenih prodajnih mest lahko preverite na Seznamu vseh prodajnih mest.