Za izboljšanje javnega potniškega prometa.

V projektu SUSTANCE sodeluje 8 partnerjev iz Hrvaške, Slovenije in Madžarske s ciljem izboljšanja povezljivosti javnega prevoza potnikov na obrobnih in čezmejnih območjih Srednje Evrope, kjer je še vedno prisotna odvisnost od osebnih prevoznih sredstev. S projektom bo zagotovljena boljša tehnološka podpora, inovativni pristopi in čezmejno partnerstvo. Projektni cilji bodo podprti z enotno metodologijo za oceno dostopnosti in identifikacijo ključnih težav, kar bo podlaga za vzpostavljanje novih in inovativnih storitev.

Na osnovi pilotnih testiranj bodo razvite skupne rešitve, ki bodo podprte z izvedbenimi načrti in usklajene s ključnimi deležniki. Te pa bodo predlagane odločevalcem za izvedbo. Posebna pozornost bo posvečena tudi prenosljivosti rezultatov izven projektnega območja, za kar bo razvito tudi namensko orodje.

SŽ-Potniški promet, d. o. o. bo skupaj s Potniškim prometom hrvaških železnic sodeloval na pilotni aktivnosti vzpostavitve čezmejno-regijske vlakovne povezave med Opčinami (Trst), Divačo in Reko.

Projekt se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF), ki podpira program Interreg CENTRAL EUROPE.

Proračun projekta: 2.013.259,00 EUR

Sofinanciranje ERDF: 1.610.607,20 EUR

Trajanje projekta: april 2023 – marec 2026

Dodatne informacije o projektu: www.interreg-central.eu/projects/sustance

Nova povezava: Opčine (I) – Divača – Reka (HR) (SUSTANCE)

Direktna vlakovna povezava Opčine - Divača - Reka.