Predstavitev

Slovenske železnice-Potniški promet, družba za izvajanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d. o. o.; skrajšano ime podjetja: SŽ-Potniški promet, d. o. o., je bila v ustanovljena 1. septembra 2011 na podlagi Zakona o družbi Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 106/10, 43/11). Družba je odvisna družba Slovenskih železnic, d. o. o., ki v okviru poslovnega sistema slovenskih železniških družb posluje po pravilih pogodbenega koncerna.

Na trgu javnega potniškega prometa SŽ-Potniški promet izvaja železniški potniški promet v notranjem in čezmejnem (regijskem) oziroma mednarodnem prometu. Z okrog 525 vlaki ob delavnikih na leto prepelje približno 15 milijonov potnikov. V notranjem prometu prevladujejo potniki, ki potujejo z vlaki v šolo in drugo izobraževalno ustanovo ter na delo in nazaj. V mednarodnem prometu pa je največ potnikov iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije ter potnikov, ki potujejo s posebnimi vozovnicami, InterRail oziroma Eurail.

Sestava družbe SŽ-Potniški promet d. o. o.

Vodstvo

mag. Darja Kocjan

Direktorica

Igor Birčakovič

Delavski direktor

Marta Vencelj

Pomočnica direktorice

Mojca Stropnik

Vodja Sekretiariata

Boštjan Jazbec

Vodja Službe za proizvodnjo

Filip Fele

Vodja Službe za načrtovanje in upravljanje s sredstvi

Petra Privšek

Vodja Službe za prodajo in marketing

Nadzorni svet

Člani nadzornega sveta SŽ – Potniški promet, d. o. o.:

Tomaž Kraškovic

Predsednik nadzornega sveta

Bernarda Babič

Namestnica predsednika nadzornega sveta

Leon Didič

Član nadzornega sveta

Revizijska komisija

Člani revizijske komisije nadzornega sveta SŽ – Potniški promet, d. o. o.:

Bernarda Babič

Predstavnica ustanovitelja in predsednica

Leon Didič

Član revizijske komisije

Simona Korošec Lavrič

Zunanja članica

Izjava o neodvisnosti
Vizija

SŽ-Potniški promet, d. o. o., si prizadeva postati ponudnik celovitih in do potnikov ter okolja prijaznih storitev v potniškem prometu ter glavni nosilec javnega potniškega prometa v Sloveniji. V mednarodnem prometu pa je vizija podjetja postati pomembno prestopno in povezovalno središče na V. in X. koridorju med JV in SZ Evropo.

Poslanstvo

SŽ-Potniški promet, d. o. o., opravlja obvezno javno gospodarsko službo v notranjem potniškem prometu in čezmejnem (regijskim) prometu oziroma v mednarodnem prometu. Cilj podjetja je zagotoviti varen, zanesljiv in ekološko sprejemljiv način prevoza potnikov v skladu s tržnimi potrebami ter učinkovito oskrbo gospodarstva in zadovoljstvo naših uporabnikov.

Video: Nova generacija