SŽ-Potniški promet d. o. o.

Video: Nova generacija

Slovenske železnice-Potniški promet, družba za izvajanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d. o. o.; skrajšano ime podjetja: SŽ-Potniški promet, d. o. o., je bila v ustanovljena 1. septembra 2011 na podlagi Zakona o družbi Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 106/10, 43/11). Družba je odvisna družba Slovenskih železnic, d. o. o., ki v okviru poslovnega sistema slovenskih železniških družb posluje po pravilih pogodbenega koncerna.

Na trgu javnega potniškega prometa SŽ-Potniški promet izvaja železniški potniški promet v notranjem in čezmejnem (regijskem) oziroma mednarodnem prometu. Z okrog 525 vlaki ob delavnikih na leto prepelje približno 15 milijonov potnikov. V notranjem prometu prevladujejo potniki, ki potujejo z vlaki v šolo in drugo izobraževalno ustanovo ter na delo in nazaj. V mednarodnem prometu pa je največ potnikov iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije ter potnikov, ki potujejo s posebnimi vozovnicami, InterRail oziroma Eurail.

Sestava družbe SŽ-Potniški promet d. o. o.

Predstavitev

Vodstvo

mag. Darja Kocjan
Direktorica

Igor Birčakovič
Delavski direktor

Marta Vencelj
Pomočnica direktorice

Mojca Stropnik
Vodja Sekretiariata

Boštjan Jazbec
Vodja Službe za proizvodnjo

Filip Fele
Vodja Službe za načrtovanje in upravljanje s sredstvi

Petra Privšek
Vodja Službe za prodajo in marketing

Nadzorni svet

Člani nadzornega sveta SŽ – Potniški promet, d. o. o.:

Tomaž Kraškovic
Predsednik nadzornega sveta

Bernarda Babič
Namestnica predsednika nadzornega sveta

Leon Didič
Član nadzornega sveta

Revizijska komisija

Člani revizijske komisije nadzornega sveta SŽ – Potniški promet, d. o. o.:

Bernarda Babič
Predstavnica ustanovitelja in predsednica

Leon Didič
Član revizijske komisije

Simona Korošec Lavrič
Zunanja članica

Izjava o neodvisnosti

Tomaž Kraškovic

Bernarda Babič

Leon Didič

Simona Korošec Lavrič

Vizija

SŽ-Potniški promet, d. o. o., si prizadeva postati ponudnik celovitih in do potnikov ter okolja prijaznih storitev v potniškem prometu ter glavni nosilec javnega potniškega prometa v Sloveniji. V mednarodnem prometu pa je vizija podjetja postati pomembno prestopno in povezovalno središče na V. in X. koridorju med JV in SZ Evropo.

Poslanstvo

SŽ-Potniški promet, d. o. o., opravlja obvezno javno gospodarsko službo v notranjem potniškem prometu in čezmejnem (regijskim) prometu oziroma v mednarodnem prometu. Cilj podjetja je zagotoviti varen, zanesljiv in ekološko sprejemljiv način prevoza potnikov v skladu s tržnimi potrebami ter učinkovito oskrbo gospodarstva in zadovoljstvo naših uporabnikov.