Predstavitev

Slovenske železnice-Potniški promet, družba za izvajanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d. o. o.; skrajšano ime podjetja: SŽ-Potniški promet, d. o. o., je bila v ustanovljena 1. septembra 2011 na podlagi Zakona o družbi Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 106/10, 43/11). Družba je odvisna družba Slovenskih železnic, d. o. o., ki v okviru poslovnega sistema slovenskih železniških družb posluje po pravilih pogodbenega koncerna.

Na trgu javnega potniškega prometa SŽ-Potniški promet izvaja železniški potniški promet v notranjem in čezmejnem (regijskem) oziroma mednarodnem prometu. Z okrog 525 vlaki ob delavnikih na leto prepelje približno 15 milijonov potnikov. V notranjem prometu prevladujejo potniki, ki potujejo z vlaki v šolo in drugo izobraževalno ustanovo ter na delo in nazaj. V mednarodnem prometu pa je največ potnikov iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije ter potnikov, ki potujejo s posebnimi vozovnicami, InterRail oziroma Eurail.

Sestava družbe SŽ-Potniški promet d. o. o.

Vizija

SŽ-Potniški promet, d. o. o., si prizadeva postati ponudnik celovitih in do potnikov ter okolja prijaznih storitev v potniškem prometu ter glavni nosilec javnega potniškega prometa v Sloveniji. V mednarodnem prometu pa je vizija podjetja postati pomembno prestopno in povezovalno središče na V. in X. koridorju med JV in SZ Evropo.

Poslanstvo

SŽ-Potniški promet, d. o. o., opravlja obvezno javno gospodarsko službo v notranjem potniškem prometu in čezmejnem (regijskim) prometu oziroma v mednarodnem prometu. Cilj podjetja je zagotoviti varen, zanesljiv in ekološko sprejemljiv način prevoza potnikov v skladu s tržnimi potrebami ter učinkovito oskrbo gospodarstva in zadovoljstvo naših uporabnikov.

Grafika z vlakom, železniško postajo in pripisoma "Z vlakom po kulturo" in "V zgodovinska mesta Slovenije".