Vozovnice, ponudbe in ugodnosti

Ali je možen nakup vozovnice na vlaku?

Na vlaku je možen nakup vozovnic za potovanja po Sloveniji in v primeru, da je prodajno mesto na železniški postaji v času vstopa na vlak zaprto. V nasprotnem primeru je treba pri nakupu v vlaku plačati dodatek v višini 5 evrov. Na vlaku je nakup vozovnice mogoč le z gotovino ali VALÚ.

Nasveti: 

Priporočamo, da za nakup vozovnice na vlaku pripravite znesek v višini vozovnice. V primeru, da pri nakupu z gotovino prodajno osebje nima možnosti za vračilo gotovine, vam izda Potrdilo za nevrnjen denar, ki ga lahko zamenjate za gotovino na potniški blagajni na železniški postaji.

Vozovnice Slovenskih železnic za dnevna potovanja po Sloveniji lahko kupite tudi preko spleta oziroma mobilne aplikacije Grem z vlakom. Mobilno aplikacijo Grem z vlakom prenesite iz spletne trgovine Google PlayApp Store in Huawei AppGallery.

Koliko doplačam, če vozovnico kupim na vlaku?

Če vozovnico kupite na vlaku v času odprtja prodajnega mesta na vstopni železniški postaji, je potrebno plačati dodatek v višini 5 evrov (tč. 420 tarife 700.001). Na vlaku je nakup vozovnice mogoč le z gotovino ali VALÚ.

V primeru, da je prodajno mesto na železniški postaji v času vstopa na vlak zaprto, plačilo dodatka ni potrebno.

Koliko doplača potnik brez vozovnice?

Potnik brez vozovnice, ki se namerno izogiba nakupu vozovnice pri osebju za spremljavo vlakov, ki se namerno izogiba kontroli preverjanja vozovnic, ki ovira osebje za spremljavo vlakov pri zaračunavanju prevoznine ali pri pregledu vozovnic, ki ne more pokazati veljavne vozovnice, poleg ustrezne prevoznine oziroma razlike plača še dodatek 50,00 EUR, ki je določen v IV. delu PT za potnike, ki se niso prijavili osebju za spremljavo vlakov.

Kje lahko kupim vozovnico za potovanja z vlakom v tujino?

V Infocentrih na železniških postajah Ljubljana, Maribor, Koper in Celje, na večjih železniških postajah, na katerih so prodajna mesta za mednarodni promet, ter v nekaterih pooblaščenih potovalnih agencijah. Seznam prodajnih mest lahko najdete na naši spletni strani.

Ali lahko nizkocenovno vozovnico za potovanje v tujino zamenjam ali vrnem?

Nizkocenovne vozovnice s t. i. globalno ceno ne morete vrniti ali zamenjati.

Kje preverim cene vozovnic in višine ugodnosti?

Cene vozovnic in višine ugodnosti lahko preverite na naši spletni strani, v iskalniku voznega reda, cene mesečnih vozovnic pa v ceniku abonentskih vozovnic.

Katere vrste ugodnosti za vožnjo z vlakom obstajajo?

Popusti so različni glede na starost, status, število sopotnikov ali dan potovanja. Ponujamo pa tudi privlačne posebne ugodnosti, in sicer ob posebnih dogodkih, prireditvah ali promocijskih dejavnostih. Te ugodnosti so običajno omejeni na neko časovno obdobje.

Predlagamo vam, da pozorno spremljate našo ponudbo na naši spletni strani in na spletnih socialnih omrežjih.

Komu pripada ugodnost za družine?

Za družinsko potovanje se šteje, če potujejo najmanj ena oseba, starejša od 15. let, in en otrok do 15 let, vendar skupaj največ 5 potnikov. Osebe starejše od 15. let, ki želijo potovati same oziroma brez otroka do 15 let, ne morejo koristiti popusta za družinska potovanja.

Več o družinskih ugodnostih lahko najdete na naši spletni strani.

Do katerega leta se otroci vozijo brezplačno?

Otroci do 6. leta starosti, ki potujejo v spremstvu odraslih, se vozijo brezplačno, če zanje ne zahtevate posebnega sedeža.  Na eno odraslo osebo lahko brezplačno potujeta 2 otroka v starosti do 6 let. Tudi za brezplačno potovanje se izda vozovnica za 1. ali 2. razred. Več informacij o potovanjih otrok.

Kakšna je cena otroške vozovnice?

Otroci od 6. do dopolnjenega 15. leta starosti, pa tudi mlajši otroci, za katere se zahteva sedež (skupine vzgojno-varstvenih zavodov), imajo 50 odstotkov popusta za 1. in 2. razred vseh vlakov v Sloveniji. Za potovanje z vlakom višje vrste je treba plačati dodatek.

Otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, ki potujejo v spremstvu odraslih, se vozijo brezplačno, pod pogojem da se zanje ne zahteva poseben sedež. Ne glede na višino ugodnosti se za prevoz izda vozovnica za 1. ali 2. razred potniškega vlaka, ki velja tudi za potovanje z vlaki višje vrste. Z eno odraslo osebo lahko brezplačno potujeta največ dva otroka. Več informacij lahko najdete na spletni strani.

Komu pripada popust za mlade?

Mladi od 15. do 26. leta si lahko pridobijo SŽ-kartico ugodnosti za mlade. Z njo potujejo z vlaki po Sloveniji s 30-odstotnim in na Hrvaško s 50-odstotnim popustom, v tujino pa s 15-odstotnim popustom v 1. ali 2. razredu vseh vrst vlakov.

Več: Popusti za mlade.

Ali lahko zahtevam vračilo denarja za vozovnico, če ima vlak zamudo?

Za uveljavljanje pravic morate predložiti svojo vozovnico v potrditev tam, kjer je nastala ovira v prometu ali zamuda vlaka. V primeru elektronske vozovnice morate pridobiti potrdilo o zamudi pri osebju za spremljavo vlakov. Če na postaji ali postajališču v času postanka vlaka ni odprte potniške blagajne, pred izstopom iz vlaka za uveljavljanje pravic predložite svojo vozovnico v potrditev osebju za spremljavo vlaka.

Dodatne informacije in podrobnosti lahko najdete na potniski.sz.si/pravice-potnikov.

Ali lahko zamenjam neizrabljeno vozovnico?

Da, a le pred začetkom roka veljavnosti vozovnice, navedenega na njej. Zamenjava vozovnic ni mogoča za vozovnice kupljene prek prodajnih avtomatov, prek spleta ali prek mobilne aplikacije.

Ali lahko dobim povrnjen denar za neizrabljeno vozovnico?

Povrnitev plačane prevoznine v celoti lahko zahtevate:

  • pred začetkom roka veljavnosti vozovnice, razen za vozovnice, kupljene prek spleta ali prek mobilne aplikacije, za katere se prevoznina ne vrača;
  • vračilo za delno neizkoriščeno vozovnico lahko zahteva za polletno in letno vozovnico, ki je še v roku veljavnosti;
  • delno vračilo je možno tudi v primerih, navedenih v Uredbi EU št. 2021/782 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, Enotnih pravilih o pogodbi v mednarodnem železniškem prometu (CIV), Splošnih pogojih prevoza ter posebnih pogojih prevoza prevoznika, Potniški tarifi prevoznika (PT) in Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2).

Vozovnice za mednarodni promet se vračajo v skladu z veljavnimi tarifami in predpisi, ki urejajo prevoz potnikov v mednarodnem potniškem prometu. Tudi za mednarodne vozovnice velja, da jih je treba potrditi, če so bile neizrabljene ali delno neizrabljene. Ko vam neposredno na blagajni ne morejo vrniti denarja za neizrabljeno ali delno neizrabljeno vozovnico, pa zahtevek po vračilu denarja naslovite na SŽ-Potniški promet, Oddelek za reklamacije, Kolodvorska 11, 1560 Ljubljana.

Dodatne infromacije in podrobnosti lahko najdete na potniski.sz.si/pravice-potnikov.

Ali lahko dobim delno povrnjen denar za povratno vozovnico, izrabljeno le v eno smer?

Da, za neizrabljeno vozovnico lahko zahtevate vračilo denarja v celoti, vendar le pred začetkom roka veljavnosti vozovnice kar pa ne velja za vozovnice, kupljene prek spleta ali prek mobilne aplikacije, za katere se prevoznina ne vrača.

Vračilo za delno neizkoriščeno vozovnico lahko potnik skladno s točko 418.2 potniške tarife zahteva za polletno in letno vozovnico, ki je še v roku veljavnosti.

Delno vračilo je možno tudi v primerih, navedenih v Uredbi EU št. 2021/782 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, Enotnih pravilih o pogodbi v mednarodnem železniškem prometu (CIV), Splošnih pogojih prevoza ter posebnih pogojih prevoza prevoznika, Potniški tarifi prevoznika (PT) in Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2).

Vračilo za v celoti ali delno neizkoriščene vozovnice je mogoče na potniških blagajnah, ki so opremljene s ST (stacionarnim terminalom) in so navedene v potniški tarifi ST 700.03 oziroma so objavljene na spletnih straneh prevoznika, in preko pristojne službe prevoznika na podlagi zahtevka za vračilo prevoznine K-99c.

Potniške blagajne, na katerih prodajajo vozovnice pogodbeni prodajalci, vračajo plačano prevoznino in dodatke samo za vozovnice, kupljene na njihovih blagajnah.

Vozovnice za mednarodni promet se vračajo skladno z veljavnimi tarifami in predpisi, ki urejajo prevoz potnikov v mednarodnem potniškem prometu. Tudi za mednarodne vozovnice velja, da jih je treba potrditi, če so bile neizrabljene ali delno neizrabljene. Ko vam neposredno na blagajni ne morejo vrniti denarja za neizrabljeno ali delno neizrabljeno vozovnico, pa zahtevek po vračilu denarja naslovite na SŽ-Potniški promet, Oddelek za reklamacije, Kolodvorska 11, 1560 Ljubljana.

Dodatne informacije in podrobnosti lahko najdete na potniski.sz.si/pravice-potnikov.

Kje lahko dobim potrdilo o ceni vozovnice?

Potrdilo o ceni vozovnice dobite na vseh potniških blagajnah.

Kdaj se izdaja potrdilo o ceni vozovnice?

Potrdilo o ceni vozovnice se izdaja na zahtevo potnika, ko ta želi uradno informacijo o ceni. Potrdilo se izdaja posebej za cene vozovnic v notranjem in posebej za cene vozovnic v mednarodnem prometu. Več informacij: Potrdilo o ceni vozovnice

Kdaj se izda potrdilo o nakupu?

Vozovnica že velja kot račun. Lahko pa ob nakupu vozovnice ali drugega prodajnega obrazca zahtevate izdajo Potrdila o nakupu vozovnice, prejmete ga brezplačno. Predlagamo vam, da imate vozovnico za tekoči mesec vedno pri sebi.

Ali lahko naročim potrdilo o ceni vozovnice po elektronski pošti ali telefonu?

Potrdila o ceni vozovnice žal ni mogoče naročiti po e-pošti ali telefonu. Za več informacij se obrnite na 080 81 11 ali elektronski naslov [email protected].

Katere vrste abonentskih vozovnic so na voljo?

Izbirate lahko med tedenskimi, mesečnimi, polletnimi in letnimi vozovnicami. Splošne abonentske vozovnice so namenjene vsem potnikom, ne glede na status ali starost. Potniki jih uporabljajo predvsem za prevoz na delo in z dela. Šolske abonentske vozovnice so namenjene osnovnošolcem, dijakom, študentom in vajencem. Nekatere šolske abonentske vozovnice so subvencionirane na podlagi ustrezne zakonodaje pristojnega ministrstva.

Obstajajo tudi abonentske pavšalne vozovnice, ki so namenjene tistim potnikom, ki želijo neomejeno potovati po vsej Sloveniji, na vseh progah Slovenskih železnic in z vsemi vrstami vlakov v 1. ali 2. razredu. Več o abonentskih vozovnicah.

Kje kupim abonentsko vozovnico?

Prvič lahko abonentsko vozovnico kupite le na blagajni na železniški postaji. Najprej kupite brezstično čip kartico, na katero vam naložimo abonentsko vozovnico.

Če brezstično čip kartico že imate, lahko abonentsko vozovnico kupite tudi na kartomatu, spletni trgovini, aplikaciji ali v vlaku, kar je to mogoče brez doplačila, le če vstopite na tistih postajah, kjer je blagajna zaprta.

V vlaku je nakup vozovnice mogoč le z gotovino ali VALÚ.

Kaj je subvencionirana vozovnica?

Subvencionirana vozovnica je vozovnica, ki je cenejša za višino subvencije, ki jo dodeli pristojno ministrstvo.

Subvencionirane IJPP vozovnice
Brezplačne vozovnice za upokojence, starejše od 65 let, imetnike invalidske evropske kartice in vojne veterane

Katere vozovnice so subvencionirane?

Subvencionirane vozovnice se izdajajo v skladu s Pravilnikom o izvajanju subvencioniranega prevoza in Zakonom o prevozih v cestnem prometu – ZPCP-2G.

Kje dobim vlogo za subvencionirane vozovnice?

Vlogo dobite na spletni strani pristojnega ministrstva in si ga natisnite ali pa ga izpolnite v spletnem obrazcu na portalu eUprava.

Kje lahko kupim mesečno subvencionirano vozovnico?

Pravila za nakup subvencionirane vozovnice za upravičence subvencioniranega prevoza se lahko spreminjajo z novim šolskim letom, zato vam svetujemo, da si o tem, kaj vse potrebujete za uveljavitev subvencije, preberete na naši spletni strani.

Kaj potrebujem za pridobitev subvencionirane vozovnice?

Za pridobitev subvencionirane vozovnice potrebujete veljavni osebni dokument, izpolnjeno in potrjeno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, brezkontaktno čip kartico IJPP iz preteklega šolskega leta. Če kartice IJPP še nimate, jo prejmete ob prvem nakupu na blagajni na železniški postaji.

Subvencionirane IJPP vozovnice
Brezplačne vozovnice za upokojence, starejše od 65 let, imetnike invalidske evropske kartice in vojne veterane

Koliko časa veljajo mesečne vozovnice?

Mesečne vozovnice veljajo od prvega do zadnjega dne v mesecu in še prvi delovni dan naslednjega meseca, na izbrani relaciji. Sobota se ne šteje kot delovni dan. Mesečna vozovnica se izda na podlagi brezstične čip kartice. Lahko jo kupite v predprodaji, do sedem dni pred začetkom meseca.

Ali lahko zaprosim za dvojnik izgubljene subvencionirane mesečne vozovnice?

Da, če izgubite subvencionirano vozovnico, vam ob predložitvi ustreznega zahtevka izdamo nadomestno kartico IJPP, na katero se naloži mesečna vozovnica. Strošek izdaje nadomestne kartice IJPP se zaračuna.

Kako uveljavljam popust za potovanje z vlakom na določeno prireditev?

Po dogovoru z organizatorji prireditev omogočamo obiskovalcem posebni popust za potovanje z vlakom na določene prireditve.

Ob nakupu vozovnice samo predložite vstopnico za prireditev. Vstopnice za večino prireditev (organizatorja Eventim) lahko kupite tudi v Infocentru na železniških postajah v Ljubljani, Celju, Kopru ali Mariboru.

Kakšna je cena prevoza kolesa?

Doplačilo za kolo znaša 1,50 evra, za električno kolo 3,00 evra in sicer ne glede na razdaljo.

Več informacij: potniski.sz.si/s-kolesom-na-vlak

Kolikšno je doplačilo za prevoz hišnih ljubljenčkov?

Majhne udomačene živali, zaprte v kletke, ali nameščene v košare ali torbe, ter manjše pse (do 30 cm višine) lahko prepeljete brezplačno.

Za večje pse je treba plačati polovično vozovnico za 2. razred potniškega vlaka.

Več informacij: potniski.sz.si/prevoz-hisnih-ljubljenckov

Koliko popusta ima skupina?

Skupina oseb do dopolnjenega 26. leta starosti ima prevoznino znižano za 50 % od redne vozne cene za 1. in 2. razred lokalnega potniškega vlaka.

Skupina oseb, starejših od 26 let, ima prevoznino znižano za 30 % od redne vozne cene za 1. in 2. razred lokalnega potniškega vlaka. Za potovanje z vlakom višje vrste je treba plačati dodatek. Več informacij: Skupine

Potovanje z vlakom

Kako potovati z vlakom, če sem oseba z omejeno mobilnostjo?

Po najboljših močeh in v okviru razpoložljivih možnosti se bomo potrudili, da vam zagotovimo čim bolj udobno in prijetno potovanje.

Prosimo, da nas o potovanju obvestite najmanj 24 ur prej,
in sicer vse dni od 6. do 22. ure, na tel. št.: (0)1 291 33 91.

Več informacij si lahko prebereta na naši spletni strani: Prevoz oseb z omejeno mobilnostjo.

Kako izvem, ali ima vlak zamudo?

Podatki o zamudah so objavljeni na spletni strani Slovenskih železnic, kjer se osvežujejo vsakih 6 minut. Informacije o zamudah lahko vidite tudi v mobilni aplikaciji Grem z vlakom (v zavihku Zamude in ovire, ki ga najdete spodaj desno), prejmete pa jih tudi na železniški postaji, na prodajnih mestih, v Infocentrih in na telefonski številki 080 81 11.

Priporočamo vam, da pred potovanjem preverite, če ima vaš vlak zamudo.

Ali lahko dobim za šolo oziroma službo potrdilo o zamudi vlaka?

Da, sprevodnik v vlaku, ki je imel zamudo, osebje na potniški blagajni in informator v informacijskem centru vam bodo na vašo zahtevo izdali potrdilo o zamudi vlaka.

Za uveljavljanje pravic morate predložiti svojo vozovnico v potrditev tam, kjer je nastala ovira v prometu ali zamuda vlaka. V primeru elektronske vozovnice morate pridobiti potrdilo o zamudi pri osebju za spremljavo vlakov. Če na postaji ali postajališču v času postanka vlaka ni odprte potniške blagajne, pred izstopom iz vlaka za uveljavljanje pravic predložite svojo vozovnico v potrditev osebju za spremljavo vlaka

Ali me lahko opozorite, da ne zamudim ali celo prespim čas, ko bi moral izstopiti?

Če potujete v ležalnem ali spalnem vagonu, vas 30 minut prej, preden morate izstopiti, na to opozori spremljevalec spalnega vagona. Sicer pa morate sami poskrbeti, da ne zamudite oziroma prespite časa, ko bi morali izstopiti. Predlagamo vam, da si na primer vklopite budilko na vašem mobilnem telefonu.

Ali je na vlakih v Sloveniji omogočeno napajanje za računalnike?

Da, v 1. razredu vlaka ICS, na vseh vlakih znamke Stadler in v vagonih nekaterih mednarodnih vlakov lahko uporabljate električne priključke.

Ali veljajo kakšne omejitve za uporabo računalnikov na vlaku?

O uporabi računalnikov na vlaku ni zapisanih pravil, velja le nepisano pravilo, da uporabniki ne smejo motiti drugih potnikov. Podobno velja za uporabo mobilnih telefonov.

Ali lahko na vlak po Sloveniji vzamem hišnega ljubljenčka?

Da, na pot z vlaki Slovenskih železnic lahko vzamete tudi majhne hišne ljubljenčke, ki so zaprti v kletke ali košare ali ki jih je mogoče držati v naročju – npr. majhne pse. Zanje ni treba doplačati.

V primeru, da je na določeni relaciji organiziran nadomestni avtobusni prevoz, prevoz hišnih ljubljenčkov ni mogoč. Več o prevozu hišnih ljubljenčkov, si lahko preberete na povezavi.

Ali lahko hišnega ljubljenčka vzamem na vlak po tujini?

Določila o prevozu živali z vlakom so v drugih državah podobna kot v Sloveniji. Ker pa pri nekaterih železniških prevoznikih drugod po Evropi, zlasti za prevoz ljubljenčkov v spalnikih in ležalnikih, veljajo različne omejitve, vam priporočamo, da se o podrobnejših določilih pozanimate, preden greste na pot.

Vprašanja lahko zastavite tudi na [email protected].

Več o prevozu hišnih ljubljenčkov, si lahko preberete na povezavi.

Kako velike kose prtljage lahko vzamem s sabo na pot?

Velikost prtljage ni posebej določena. S sabo imate lahko prtljago, ki jo je mogoče namestiti nad sedež ali pod njega ali jo držite v naročju.

Kaj storiti s preobsežno prtljago?

Prtljaga, ki ni primerna za prevoz v potniških vagonih, ali prtljaga, ki je preobsežna, se namesti v posebni prostor. Za preobsežno prtljago doplačate 5 evrov, ne glede na razdaljo potovanja.

Kako vem, na kateri vlak lahko vzamem kolo?

Vlaki, s katerimi lahko prepeljete kolo, so v voznem redu označeni z ustreznim znakom. Informacije dobite tudi v klicnem centru ali na spletni strani.

Ali lahko z vlakom prepeljem tudi prikolico za kolo?

Prikolico za kolo je mogoče prepeljati le skupaj s kolesom, izdata dve vozovnici za prevoz (ena za kolo in druga za prikolico za kolo)

Kje dobim informacije o izgubljenih predmetih na vlaku?

Informacije o izgubljenih predmetih na vlaku dobite na telefonski številki 01 29 12 598 ali 031 226 460 (zbirni center Ljubljana), 051 660 568 (zbirni center Maribor) ter na spletu.

Kdaj lahko prevzamem najdene predmete?

Najdene predmete lahko prevzamete vsak delavnik od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure, v zbirnem centru v Ljubljani ali Mariboru.

Informacije o izgubljenih predmetih na vlaku dobite na telefonski številki 01 29 12 598 ali 031 226 460 (zbirni center Ljubljana), 051 660 568 (zbirni center Maribor) ter na spletu.

Kje lahko prijavim v tujini izgubljeno prtljago?

Prtljago, ki ste jo izgubili, prijavite na pooblaščenem uradu na postaji ali pooblaščeni osebi v vlaku, na katerem se vam je to zgodilo.

Kaj pomeni organizirano skupinsko potovanje?

Če potujete v skupini šestih ali več oseb, imate posebni popust za skupinsko potovanje. Višina popusta je odvisna od starosti potnikov. Več informacij: potniski.sz.si/skupine

Kje dobim informacije, če želimo potovati kot skupina?

Informacije o organiziranih skupinskih potovanjih po Sloveniji dobite na vseh potniških blagajnah odprte za notranji promet ali na e-naslovu [email protected], za potovanja v tujino ali po tujini na potniških blagajnah odprtih za mednarodni promet ali na e-naslovu [email protected]

Več informacij: Skupine

Kako se lahko dogovorim za prevoz šolske skupine z vlakom?

Skupine morajo svoje potovanje prijaviti po elektronski pošti na: [email protected] oz preko spodnjega kontaktnega obrazca in sicer:

  • skupine od 6 do 50 oseb najpozneje 2 delovna dneva,
  • skupine nad 50 oseb pa najpozneje 8 delovnih dni pred nameravanim potovanjem.

Če se prijava ne predloži pravočasno, se prevoz opravi le, če to dopuščajo razmere.

Več informacij: potniski.sz.si/skupine

Ali je mogoče najeti posebni vlak in kakšna so določila?

Za potovanje po Sloveniji je treba posebni vlak naročiti najmanj 15 dni prej, za mednarodni promet pa najmanj 60 dni prej. Naročilo vlaka po Sloveniji oz v tujino pošljite preko kontaktnega obrazca. Navesti je treba število potnikov, relacijo in dan potovanja ter vrsto vlaka, okvirni vozni red in želene postanke. Prav tako je mogoče naročiti posebni vagon, ki se doda rednemu vlaku. Več o naročilu vagona ali vlaka najdete na povezavi.

Avtovlak

Na katerih relacijah vozijo avtovlaki?

Avtovlaki po Sloveniji vozijo med Bohinjsko Bistrico, Mostom na Soči in Novo Gorico.

Več informacij: potniski.sz.si/avtovlak

Kje lahko kupim vozovnice za avtovlak?

Vozovnico za avtovlak lahko najenostavneje kupite pri osebju za spremljavo vlaka na avtovlaku. Več: potniski.sz.si/avtovlak

Ali je mogoče rezervirati vozovnice za avtovlak?

Vozovnic za avtovlak ni mogoče rezervirati.

Koliko stane prevoz z avtovlakom in kolikšno je doplačilo za polprikolice in prikolice?

Cene prevozov z avtovlakom so objavljene na naši spletni strani.

Prodajna mesta in železniške postaje

Kakšne so možnosti plačila na prodajnih mestih Slovenskih železnic?

Plačujete lahko z gotovino, s plačilnim sredstvom FLIK in VALÚ, s plačilnimi karticami ali darilnimi boni Slovenskih železnic.

Na vlaku je nakup vozovnice mogoč le z gotovino ali VALÚ.

Dnevne vozovnice lahko kupite tudi na kartomatih ali v elektronski obliki, in sicer preko aplikacije Grem z vlakom ali spletne trgovine eshop.sz.si.

Pred nakupom priporočamo, da preverite vozni red z aktualnim stanjem v prometu v iskalniku voznega reda na www.slo-zeleznice.si.

S katerimi plačilnimi karticami lahko plačam na prodajnih mestih Slovenskih železnic?

S plačilnimi karticami Maestro, Mastercard, Activa, Diners, Karanta in Visa, a le na postajah.

Na vlaku je nakup vozovnice mogoč le z gotovino ali VALÚ.

Če vozovnico kupite na vlaku v času odprtja prodajnega mesta na vstopni železniški postaji, je potrebno plačati dodatek v višini 5 evrov (tč. 420 tarife 700.001). 

V primeru, da je prodajno mesto na železniški postaji v času vstopa na vlak zaprto, plačilo dodatka ni potrebno.

Kakšen je najnižji znesek, ki ga na prodajnih mestih Slovenskih železnic lahko plačam s plačilno kartico?

Spodnjega limita pri plačilu ni.

Kje lahko dobim telefonsko številko določenega prodajnega mesta?

Vsa prodajna mesta so vezana na skupni klicni center. Informacije pred potovanjem (npr. o voznih redih, cenah, ponudbi, zamudah in ovirah v prometu itd.) dobite v klicnem centru Slovenskih železnic, na brezplačni telefonski številki 080 81 11, ali po e-pošti [email protected].

V kolikor vas zanima, ali vaš vlak zamuja oziroma ali so ovire v prometu, vam svetujemo, da to preverite na Centru za pomoč in podporo uporabnikom.

Kdaj se izda potrdilo o nakupu?

Vozovnica že velja kot račun. Lahko pa ob nakupu vozovnice ali drugega prodajnega obrazca zahtevate izdajo Potrdila o nakupu vozovnice, prejmete ga brezplačno. Predlagamo vam, da imate vozovnico za tekoči mesec vedno pri sebi.

Kako uveljavljam popust za potovanje z vlakom na določeno prireditev?

Po dogovoru z organizatorji prireditev omogočamo obiskovalcem posebni popust za potovanje z vlakom na določene prireditve.

Ob nakupu vozovnice samo predložite vstopnico za prireditev. Vstopnice za večino prireditev (organizatorja Eventim) lahko kupite tudi v Infocentru na železniških postajah v Ljubljani, Celju, Kopru ali Mariboru.

Kje dobim informacije o izgubljenih predmetih na vlaku?

Informacije o izgubljenih predmetih na vlaku dobite na telefonski številki 01 29 12 598 ali 031 226 460 (zbirni center Ljubljana), 051 660 568 (zbirni center Maribor) ter na spletu.

Kdaj lahko prevzamem najdene predmete?

Najdene predmete lahko prevzamete vsak delavnik od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure, v zbirnem centru v Ljubljani ali Mariboru.

Informacije o izgubljenih predmetih na vlaku dobite na telefonski številki 01 29 12 598 ali 031 226 460 (zbirni center Ljubljana), 051 660 568 (zbirni center Maribor) ter na spletu.

Kje lahko dobim potrdilo o ceni vozovnice?

Potrdilo o ceni vozovnice dobite na vseh potniških blagajnah.

Kdaj se izdaja potrdilo o ceni vozovnice?

Potrdilo o ceni vozovnice se izdaja na zahtevo potnika, ko ta želi uradno informacijo o ceni. Potrdilo se izdaja posebej za cene vozovnic v notranjem in posebej za cene vozovnic v mednarodnem prometu. Več informacij: Potrdilo o ceni vozovnice

Kje kupim abonentsko vozovnico?

Prvič lahko abonentsko vozovnico kupite le na blagajni na železniški postaji. Najprej kupite brezstično čip kartico, na katero vam naložimo abonentsko vozovnico.

Če brezstično čip kartico že imate, lahko abonentsko vozovnico kupite tudi na kartomatu, spletni trgovini, aplikaciji ali v vlaku, kar je to mogoče brez doplačila, le če vstopite na tistih postajah, kjer je blagajna zaprta.

V vlaku je nakup vozovnice mogoč le z gotovino ali VALÚ.

Kje lahko kupim vozovnico za potovanja z vlakom v tujino?

V Infocentrih na železniških postajah Ljubljana, Maribor, Koper in Celje, na večjih železniških postajah, na katerih so prodajna mesta za mednarodni promet, ter v nekaterih pooblaščenih potovalnih agencijah. Seznam prodajnih mest lahko najdete na naši spletni strani.

Informativne izračune ponudb vam lahko pripravijo in pošljejo sodelavci na brezplačni telefonski številki 080 81 11 ali na [email protected].

Dodatne informacije

  • v Infocentrih Koper, Ljubljana, Celje in Maribor,
  • na prodajnih mestih,
  • na številki 080 81 11,
  • po elektronski pošti [email protected].
Potovanje z vlakom v evropska mesta.