Podjetje SŽ-Potniški promet, d. o. o. s politiko kakovosti spodbuja vse svoje zaposlene k doseganju zastavljenih ciljev družbe. Vsako leto objavimo poročilo o kakovosti, ki vsebuje temeljne podatke o kakovosti potniškega prometa.

To poročilo se nanaša na Uredbo o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu ES 1371/2007. Pri svojem delu dosegamo tudi certifikate ISO standardov.

Politika kakovosti 2021  (v formatu.pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2022 (v formatu .pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2021 (v formatu .pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2020 (v formatu .pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2019 (v formatu .pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2018 (v formatu .pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2017 (v formatu .pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2016 (v formatu .pdf))

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2015 (v formatu .pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2014 (v formatu .pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2013 (v formatu .pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2012 (v formatu .pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2011 (v formatu .pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2010 (v formatu .pdf)

Certifikati ISO standard

ISO 50001 – Sistem upravljanja z energijo (v formatu .pdf)

ISO 9001 – Sistem vodenja kakovosti (v formatu .pdf)

ISO 14001  – Sistem ravnanja z okoljem (v formatu .pdf)

Član Zeleno omrežje Slovenije