Omejitev odgovornosti

To spletno mesto je bilo oblikovano z namenom omogočiti splošno informacijo o družbi SŽ-Potniški promet, d.o.o. (v nadaljevanju SŽ-PP). Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. SŽ-PP ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skušamo zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Avtorske pravice

Vse pravice v zvezi z vsebino v kakršnikoli obliki, objavljeno na spletnih straneh v domeni potniski.sz.si, katere lastnik je SŽ – Potniški promet, d.o.o., so pridržane in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer morajo ohraniti vsa opozorila o avtorskih pravicah in se jih ne sme kopirati, razmnoževati, prepisovati ali na kakršenkoli drug način razširjati brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja SŽ – Potniški promet, d.o.o.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skupini Slovenske železnice spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti družbe. Skupina Slovenske železnice in v okviru skupine družb tudi SŽ-Potniški promet, d.o.o., ima osebo, pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov. Dosegljiva je po elektronski pošti na naslovu [email protected] oz. navadni pošti na naslov: Slovenske železnice d.o.o. Kolodvorska 11 1506 Ljubljana s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov«. Podatke o posameznikih zbiramo in obdelujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali obdelavo posameznih osebnih podatkov. Podrobnejše informacije o obdelovanj vaših osebnih podatkov si lahko preberete si v zavihku Varovanje osebnih podatkov.