Stični podatki

SŽ-Potniški promet, d. o. o.
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
Poslovni prostori: Trg OF 7/8, Ljubljana
Direktorica SŽ-Potniški promet: mag. Darja Kocjan

E-naslov tajništva uprave: [email protected]

Informacije za potnike

Telefonska številka: 080 8111
E-naslov: [email protected]

Naročanje skupinskih in organiziranih potovanj ter posebnih vlakov

  • Potovanja skupin in organizirana potovanja po Sloveniji

    E-naslov: [email protected]

  • Potovanja skupin v posebnih vagonih ali s posebnimi vlaki v tujino in iz tujine

    E-naslov: [email protected]

Reklamacije, pritožbe in pohvale

Telefonska številka: 080 19 10
E-naslov: [email protected]

Marketing: promocija, oglaševanje, uredništvo spletne strani in družbenih omrežij

E-naslov: [email protected]