Stični podatki

SŽ-Potniški promet, d. o. o.
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
Poslovni prostori: Trg OF 7/8, Ljubljana
Direktorica SŽ-Potniški promet: mag. Darja Kocjan, tajništvo: 01 29 12 402

Informacije za potnike

Telefonska številka: 080 8111
E-naslov: potnik.info@slo-zeleznice.si

Naročanje skupinskih in organiziranih potovanj ter posebnih vlakov

Reklamacije, pritožbe in pohvale

Telefonska številka: 080 19 10
E-naslov: pritozbe.pohvale@slo-zeleznice.si

Marketing in promocija

E-naslov: marketing@slo-zeleznice.si

Uredništvo spletne strani

E-naslov: spletna.stran@slo-zeleznice.si.

Trženje

E-naslov: franja.kurnik@slo-zeleznice.si