Vlada je izdala odlok za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Za vse potnike v javnem prometu je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT – prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. Pogoja PCT v javnem prometu ni treba izpolnjevati mlajšim od 15 let, učencem in dijakom.

Za vožnjo z vlakom bodo poleg izpolnjevanja pogoja PCT še naprej obvezni uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok in ohranjanje medsebojne razdalje.

Potniki na vlaku dokazujejo izpolnjevanje pogoja PCT z ustreznim dokazilom o prebolelosti, cepljenju ali negativnem testu.

Iskalnik voznih redov
Spletni nakup vozovnic Preverite, katere vozovnice lahko kupite preko spleta

Pravila nagradnih iger

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih na Face Book strani Grem z vlakom in Instagram Slov.zeleznice (v nadaljevanju igrah Grem z vlakom)

1. Splošne določbe

Organizator niza nagradnih iger Grem z vlakom (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Slovenske železnice – Potniški promet, d.o.o. Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradne igre bodo potekale na Facebook profilu Grem z vlakom na naslovu https://www.facebook.com/grem.z.vlakom/.  Nagradna igra ni sponzorirana, vodena, spodbujana ali na kakršenkoli način povezana s Facebookom ali Instagramom.

Ta Pravila in pogoji opredeljujejo splošne pogoje, ki se nanašajo na niz nagradnih iger. Podrobnejše informacije o vsaki posamezni igri (kot npr. obdobje vsake posamezne nagradne igre, način sodelovanja, izbor nagrajencev, nagrade, itd.), bodo objavljene na Facebook strani Grem z vlakom in Instagramu slov.zeleznice (v nadaljevanju Facebook stran) pred začetkom posamezne nagradne igre in bodo dostopne vsaj v času trajanja vsake posamezne nagradne igre.

S sodelovanjem v katerikoli nagradni igri sodelujoči potrdi, da sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradnih igrah in da se z njimi strinja.

2. Trajanje nagradnih iger

Niz nagradnih iger bo potekal od 1. 12. 2017 do preklica.

3. Namen nagradnih iger

Namen nagradnih iger je promocija Facebook profila Grem z vlakom in spodbujanje interakcije z uporabniki Facebooka.

4. Kdo lahko sodeluje v nagradnih igrah

V nagradnih igrah lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več, imajo ustvarjen osebni Facebook profil in »jim je všeč« Facebook stran Grem z vlakom (so kliknili gumb Like/Všeč mi je na Facebook strani Grem z vlakom) na naslovu http://www.facebook.com/grem.z.vlakom.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

5. Način sodelovanja v nagradnih igrah

Nagradne igre potekajo na Facebook  profilu Grem z vlakom in Instagram slov.zeleznice. Pogoj za sodelovanje je, da je sodelujoči kliknil na Všeč mi je/Like na Facebook strani Grem z vlakom ali Instagramu slov.zeleznice oz. se odzval na nagradno igro. S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik sprejema pogoje nagradne igre. Podatki o udeležencih se shranijo v bazo in so osnova za elektronsko žrebanje.

Sodelujoči razume, da navedene osebne podatke podaja organizatorju in ne Facebooku ali Instagramu. Organizator bo te informacije uporabil izključno za izvedbo nagradnih iger in nobene druge namene. Vsa vprašanja ali komentarje o nagradni igri posredujte organizatorju kot zasebno sporočilo na profilu Grem z vlakom ali na mail [email protected].

Nagradne igre so objavljene na profilu Grem z vlakom ali Instagram strani slov.zeleznice. Način odgovorov je različen: sodelujoči lahko izbira pravilni odgovor med napisanimi možnostmi, vpiše svoj odgovor v komentar objave, pošlje odgovor v zasebno sporočilo organizatorju ali ga objavi na zid profila Grem z vlakom oz. instagram.

Sodelujoči, ki odgovorijo na nagradno vprašanje, se vpišejo v bazo sodelujočih v nagradni igri in s tem v izbor nagrajencev.

V vsaki posamezni nagradni igri bo zastavljeno novo nagradno vprašanje. V vsaki posamezni nagradni igri lahko uporabniki sodelujejo le enkrat. Uporabnik, ki bo v posamezni nagradni igri odgovoril na nagradno vprašanje, v tej nagradni igri ne more več sodelovati, lahko pa bo spet sodeloval v naslednjih nagradnih igrah. Sodelujoči, ki v posamezni nagradni igri prejmejo nagrado, prav tako lahko sodelujejo in so lahko nagrajeni v naslednjih nagradnih igrah.

6. Izbor nagrajencev

Nagrajenci bodo lahko izbrani na 3 načine:

  • sodelujoči, ki najhitreje pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje,
  • naključni žreb med sodelujočimi v nagradni igri,
  • najboljši odgovori po izboru komisije.

Natančen način izbiranja in število nagrajencev v vsaki posamezni nagradni igri bosta določena in objavljena na Facebook strani Grem z vlakom oz. Instagram strani slov.zeleznice pred vsako posamezno nagradno igro.

Organizator si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje, odstrani oz. ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.

Nagrajenci vsake posamezne nagradne igre bodo z imenom svojega profila objavljeni na Facebook strani Grem z vlakom oz. Instagram strani slov.zeleznice najkasneje v treh dneh po zaključku posamezne nagradne igre. Natančen čas objave nagrajencev vsake posamezne nagradne igre bo objavljen ob začetku posamezne nagradne igre.

7. Nagrade in prevzem nagrad

Nagrade vsake posamezne nagradne igre (število in vrsta nagrad) so opredeljene na Facebook strani Grem z vlakom pred začetkom vsake posamezne nagradne igre. Praviloma so nagrade manjše vrednosti, ki se ne upoštevajo v dohodninski osnovi.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča.

Nagrajenci bodo o nagradah, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrad obveščeni na Facebook strani Grem z vlakom pred vsako posamezno nagradno igro oziroma po e-pošti na naslov, ki ga imajo v svojem Facebook profilu oz. ga posredujejo na [email protected].

V kolikor organizator nagradne igre v roku 24 dni od trenutka, ko izžrebancu pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: izžrebanec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov izžrebanca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, ki so navedeni v obvestilu, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci, mlajši od 18 let, priložiti tudi lastnoročno podpisano soglasje starša ali zakonitega zastopnika.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  •     se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  •     se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji.
8. Davki in akontacija dohodnine

Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo oz. morebitne druge davčne obveznosti gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v evrski vrednosti z DDV.

Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko) v skladu s četrtim odstavkom 7. točke teh pravil nagradnih iger.

9. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradnih igrah organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnih igrah in ponudbi organizatorja, vzorčenja in statistične obdelave podatkov.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradnih iger. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja, in sicer po e-pošti na naslov [email protected] ali pisno na naslov organizatorja: Slovenske železnice, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana. Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve.

Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih, posredovanih v sklopu posamezne nagradne igre še 365 dni po poteku vsake posamezne nagradne igre.

Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• (ne)delovanje spletne strani SŽ,

• (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,

• nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

• vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

11. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnih iger bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Grem z vlakom oz. Instagram strani slov.zeleznice.

Pravila nagradnih iger so dostopna na http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/o-nas/pravila-nagradnih-iger, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše v zasebno sporočilo na profilu Grem z vlakom ali na e-pošto [email protected].

Ta pravila so bila dopolnjena 28. 11. 2017.