Vedno več ljudi za pot do cilja raje izbere vlak, saj je pot z vlakom udobna, hitra, predvsem pa varna in okolju prijaznejša.

Vedno več ljudi za pot do cilja raje izbere vlak, saj je pot z vlakom udobna, hitra, predvsem pa varna in okolju prijaznejša. Slovenija je ena redkih držav v EU, kjer je bil obseg prepeljanih potnikov v letu 2022 večji kot v letu pred koronavirusom – 2019. Na Slovenskih železnicah tudi v letu 2023 beležimo trend rasti števila prepeljanih potnikov.

 

Ugodne ponudbe in veliko novih vlakov

Od leta 2021 trend števila potnikov na vlakih spet raste, največ zaradi sproščenih ukrepov in številnih novih vlakov Slovenskih železnic ter ugodnih ponudb za potovanja z vlaki.

Tudi zaradi višjih stroškov cestnega prevoza z avtomobili je vlak vedno bolj priljubljena in ekonomična izbira. Okoljsko ozaveščanje in zavedanje, da je vlak ena najbolj prijaznih oblik javnega prevoza, je prav tako vedno večje. Zanimanje za potovanja z vlaki je povečano tako v notranjem kot tudi v mednarodnem prometu.

Lani za četrtino več potnikov kot leto prej

V letu 2022 je bilo število prepeljanih potnikov v notranjem in mednarodnem prometu v primerjavi z letom 2021 višje za več kot četrtino. Število prepeljanih potnikov je bilo že v letu 2022 večje kot v letu 2019, pred pandemijo covid-19.

Pri Slovenskih železnicah ocenjujemo, da je število prepeljanih potnikov tudi ob koncu leta 2023 še večje kot v letu 2022. Prepeljali smo več kot 15 milijonov potnikov.

Možnost prevozov z vlaki tudi na vsakih 15 minut

Glede na vse načrtovane aktivnosti pričakujemo, da bomo leta 2028 prepeljali 25 milijonov potnikov.

Vlaganje v železniški promet in izboljšanje ponudbe javnega prometa je nujno za doseganje visokih ciljev. Na potniškem prometu Slovenskih železnic si želimo več vlaganj, nadgradenj, dvotirnosti in tudi elektrifikacije regionalnih prog, kot so kamniška in dolenjska proga ter tudi nekatere druge, zelo težko pričakujejo tudi dvotirnost gorenjske proge, ki ima velik potencial rasti potnikov ob pogoju razširitve kakovostne ponudbe za potnike.

Ko bodo dokončana vsa dela na primorski progi, vključno z drugim tirom Divača – Koper, lahko računamo tudi na boljšo in večjo povezljivost Obale z zaledjem tudi z vlakom.

Potencial za razvoj in širitev ponudbe je tudi drugje po Sloveniji, vključno z maloobmejnimi območji in večjimi mesti v sosednjih državah. Vozni park z novimi vlaki bo to omogočil. Z nadgradnjo gorenjske, dolenjske in kamniške proge ter z dvotirnostjo na najbolj prometno obremenjenih odsekih, tudi na kočevski progi, bodo v veliki meri zadostili potrebam mobilnosti iz glavnega mesta.

Enotirna proga v prometnih konicah omogoča zelo omejeno število vlakov. Z elektrifikacijo in dvotirnostjo prog bi se bistveno povečala fleksibilnost voznih sredstev potniškega prometa, poleg tega bi se bistveno izboljšala tudi ponudba (taktni promet, večje število vlakov ob konicah, krajši vozni časi …). To bo potnikom omogočilo možnost prevozov z vlaki tudi na vsakih 15 minut.

Za gradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture je pristojna Direkcija RS za infrastrukturo. Več o izvedenih in načrtovanih projektih si lahko preberete na www.krajsamorazdalje.si.

Za tretjino večja pretočnost

Zelo pomembno vlogo pri propustnosti ima tudi nov Potniški center Ljubljana. Po zgraditvi novega Potniškega centra Ljubljana bo po letu 2026 infrastruktura omogočala za tretjino večjo pretočnost na progah z dnevno migracijo do Ljubljane.

Ta prenova je prelomnica, ki bo dala potnikom novo izkušnjo tako na postajališču kot tudi možnost, da bodo potniški vlaki lahko imeli na vseh relacijah ob načrtovanih dodatnih posegih večje zmogljivosti vlakov. Cilj je, da proti Kamniku, Zasavju, Kočevju in Novemu mestu povečajo število vlakov za 30 odstotkov ter proti Primorski za 50 odstotkov.

Več novih sodobnih vlakov

slovenske železnice dvopodni vlak | Foto:

Z novimi 52 garniturami smo veliko pridobili vsi, potniki, zaposleni pri SŽ in tudi okolje. Javni železniški promet se je s tem zelo moderniziral in privabil številne nove potnike. Na račun že dobavljenih novih garnitur smo uspeli ponudbo delno že razširiti, z dodatnimi vlaki bo za to še več možnosti.

Prve od že naročenih 20 dodatnih potniških garnitur pričakujemo že v letu 2025 in bodo pomembno izboljšale kakovost prevozov na neelektrificiranih progah. Četrti cikel nabave predstavlja nakup novih štirih lokomotiv in 20 vagonov, ki jih pričakujejo v letu 2026 ter bodo pomemben prispevek k ponudbi v mednarodnem prometu. V petem ciklu bi si želeli še dodatne hitre vlake z nagibno tehniko.

Več povezav v notranjem in mednarodnem prometu

K povečanju števila prepeljanih potnikov pomembno vpliva nova ponudba povezav, ki je možna z več novimi vlaki. SŽ-Potniški promet si v mednarodnem železniškem potniškem prometu prizadeva oblikovati ponudbo vlakovnih povezav in tržno komercialnih ponudb, ki bodo v čim večji meri upoštevale javni pomen železniškega potniškega prometa v Sloveniji in povpraševanje na trgu.

Potnikom so danes na voljo direktne vlakovne povezave do vseh sosednjih železniških uprav, s Hrvaško do Zagreba, Opatije, Reke in Pulja, z Madžarsko do Budimpešte, z Avstrijo do Dunaja, Gradca, Beljaka, Innsbrucka, Salzburga in tako dalje, z Italijo do Trsta, na voljo so tudi vlakovne povezave v Nemčijo – München, Stuttgart, Švica, Zürich in drugam.

Multimodalne točke za več možnosti mobilnosti potnika

Načrtujejo se tudi multimodalne točke, od koder vozi taktni železniški promet do središča mesta na 15 minut, dobro pa morajo biti povezane tudi z drugimi oblikami prevozov, pomembna so torej voznoredno usklajena kapilarna napajanja in druge oblike mikromobilnosti (kolesa, skiroji, e-vozila … ).

Najprej z vlakom, potem z e-avtomobilom

Za še večjo rast potnikov na železnici je poleg voznih redov pomembna tudi ponudba dopolnilnih storitev. Storitve prevoza potnikov po železnici skupaj z različnimi partnerji in pod okriljem Slovenskih železnic nadgrajujejo v celovito prevozno storitev OD DOMA DO CILJA – po konceptu “MaaS – Mobility as a Service”, kot so sistemi “P+R s SŽ – Parkiraj in se pelji s SŽ” ter “E-naprej: e-avto, e-skuter, e-kolo”, skladno s koncepti mobilnosti “Carsharing” in “Bikesharing”.

Na večjih železniških postajah je potnikom že na voljo možnost izposoje koles, uporabe kolesarnice in parkirišč za kolesa. Ljubljana je kot največja železniška postaja izbrana za pilotni projekt, kjer lahko potniki po prihodu z vlakom svojo pot nadaljujejo z električnimi avtomobili, pod imenom SŽ GREMO ZELENO.

Potnik, ki potuje z vlakom, prejme na osnovi vozovnice pet evrov dobroimetja za prvo izposojo električnega avtomobila, v nadaljevanju je zanj uporaba cenejša za 33 odstotkov.

Potniki SŽ lahko vozovnico za vlak kupijo prek spleta, mobilne aplikacije Grem z vlakom, na potniški blagajni ali na kartomatu na železniški postaji in tudi v vlaku.

Z vlakom je prijaznejše do okolja

slovenske železnice enopodni vlak | Foto:

Železnica ima še eno ključno prednost v primerjavi z drugimi oblikami prevoza. Zadnji statistični podatki Evropske komisije kažejo, da železniški promet predstavlja le 0,4 odstotka emisij toplogrednih plinov iz prometa. V Sloveniji se v prometnem sektorju letno porabi 36 odstotkov vse energije. Od porabljene energije v prometu 99 odstotkov pade na fosilna goriva, zato železnica predstavlja učinkovito alternativo drugim vrstam prevoza.

Nove potniške garniture Stadler so energetsko še varčnejše, elektromotorne garniture imajo možnost rekuperativnega zaviranja ter so opremljene s tehnologijami za zniževanje emisij hrupa.

Železniški promet je naša zelena prihodnost.
Potovanje z vlakom v Budimpešto.