S strani MOPE smo prejeli soglasje za spremembo Potniške tarife SŽ-PP, ki je primerljiva s tarifo IJPP in prilagojena na eno modaliteto integriranega javnega potniškega prometa. Ključne spremembe Potniške tarife, ki veljajo od 11. avgusta 2023, so:

  • tarifna lestvica SŽ, ki je osnova za obračunavanje cen, se iz 10 kilometrov poenoti s tarifno lestvico IJPP na 5 kilometrov (to pomeni, da se bo cena spreminjala namesto na vsakih 10 km, vsakih 5 km, kot to velja pri IJPP vozovnicah)
  • tarifna lestvica SŽ, ki je osnova za obračunavanje cen, se iz 10 kilometrov poenoti s tarifno lestvico IJPP na 5 kilometrov (to pomeni, da se bo cena spreminjala namesto na vsakih 10 km, vsakih 5 km, kot to velja pri IJPP vozovnicah)
  • cena enkratne vozovnice SŽ bo od cene enkratne vozovnice IJPP nižja do 5 odstotkov;
  • poenoten bo tudi prehod iz relacijskih vozovnic v pavšalne vozovnice – tako kot pri IJPP, bo veljalo tudi pri SŽ vozovnicah: povratna vozovnica bo imela pavšalno ceno nad 80 km, tedenska nad 40 km in vse ostale terminske vozovnice nad 20 km.

Poenotenje izhodišč tarife SŽ (prevoz z vlaki) s tarifo IJPP (prevoz z vlaki in avtobusi) je bilo sprejeto z izhodiščem, da se doseže poenoteno izhodišče in nižje cene vozovnic SŽ za potovanja z vlaki napram vozovnicam IJPP, ki omogočajo potovanja tako z vlaki, kot tudi z avtobusi.  Zaradi prehoda na poenoteno osnovo za izračun cen, poenotenja tarifne lestvice vozovnic SŽ s tarifno lestvico vozovnic IJPP, bo za nekatere relacije cena vozovnice SŽ nižja kot je bila pri prejšnji tarifni lestvici SŽ, za nekatere pa bo ostala cena enaka ali nekoliko višja. Največje znižanje cen vozovnic SŽ napram prejšnjemu načinu obračunavanja je pri pavšalnih abonentskih vozovnicah SŽ. Mesečna imenska pavšalna vozovnica SŽ je prej znašala 1.788,80 EUR, z novo tarifo pa 65 EUR.

Podrobne informacije  najdete na povezavah spodaj.

I. del – Prevozni pogoji (ST 700.01).

II. del – Vozovnice in ugodnosti (ST 700.02).

IV. del – Cenik (ST 700.04)

Pravilnik o notranjem redu na železnici.

Datoteke so v formatu PDF, za ogled potrebujete Acrobat Reader.