Brezplačen prevoz ukrajinskih beguncev na območju Republike Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo je 4. 3. 2022 na podlagi drugega odstavka 78. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Ur. l. RS, št. 29/19, 79/21 in 109/21) v vlogi organa JPP izdalo Sklep o uvedbi brezplačnih vozovnic za ukrajinske begunce št. 010-37/2019/49.

Osebe, ki se izkažejo z ukrajinskim potnim listom ali osebno izkaznico, z vlaki Slovenskih železnic na območju Slovenskih železnic potujejo brezplačno. Potniki prejmejo brezplačno vozovnico, na osnovi katere imajo enake pravice in obveznosti kot ostali potniki.