V promet prihaja še zadnji od 52 novih potniških vlakov

V petek, 30. septembra, smo Slovenske železnice prevzele v promet še zadnjega od 52-tih novih sodobnih vlakov proizvajalca Stadler. Na tirih bo odslej vozilo 21 enopodnih električnih vlakov FLIRT, 10 dvopodnih električnih vlakov KISS ter 21 enopodnih dizelskih vlakov FLIRT.

 Z novimi vlaki več udobja za potnike

Novi vlaki nudijo potnikom več udobja in funkcionalnosti. Imajo hitrejše pospeševanje in potovalne hitrosti do 160 kilometrov na uro.  Gre za sodobne in prostorne vlake, ki omogočajo enostavnejši vstop in izstop tudi gibalno oviranim osebam – vsi vlaki imajo izvlečno stopnico in dodatno mobilno klančino za invalidski voziček. Na voljo je sodoben potniški informacijski sistem, ki je prilagojen tudi slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim potnikom. Sedeži so opremljeni z vtičnicami za polnjenje elektronskih naprav, na voljo je brezplačen Wi-Fi signal ipd. Nudijo več prostora za prevoz koles, velika panoramska okna, prostorne toaletne prostore, prilagojene gibalno oviranim osebam s previjalno mizo za otroke idr. Pomemben je tudi okoljevarstven vidik, saj so tudi ti vlaki energetsko varčni.

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je ob tem povedal: »Trajnostna mobilnost je povezana s kakovostjo. To je osnova, da lahko potnike še v večjem številu privabimo na javni potniški promet. Na tirih imamo sedaj 52 novih potniških garnitur, te dni pa se končuje razpis za novih 20. Do konca leta 2024 bomo imeli 72 novih potniških garnitur. Storitve prevoza potnikov po železnici nadgrajujemo v celovito prevozno storitev –  OD DOMA DO CILJA po konceptu »MaaS – Mobility as a Service«, kot so sistemi »P+R s SŽ – Parkiraj in se pelji s SŽ«, in »E-naprej: e-avto, e-skuter, e-kolo«, skladno s koncepti mobilnosti »Carsharing« in »Bikesharing«. Na večjih železniških postajah je potnikom že na voljo možnost izposoje koles, uporabe kolesarnic in parkirišč za kolesa. Ob tem pozdravljam tudi pomembne ukrepe države, kot je integriran javni potniški promet z ugodnimi cenami vozovnic za potnike ter številne naložbe države v javno železniško infrastrukturo, ki bodo znatno prispevale k boljši kakovosti železniškega potniškega prometa.”

Direktorica potniškega prometa mag. Darja Kocjan je ob tem dodala: »Železniški prevoz je varen in trajnosten način prevoza zato me veseli, da kot prevoznik dvigujemo kvaliteto prevoza tudi s številnimi novimi sodobnimi vlaki. Število potnikov na vlakih se povečuje tako v notranjem kot tudi v mednarodnem prometu. V prvi polovici letošnjega leta 2022 ocenjujemo, da je število prepeljanih potnikov napram lanskemu letu višje za več kot 36 %. Z novo ponudbo, več mesti za kolesa na vlakih, dvigujemo tudi število prepeljanih potnikov s kolesi. Gledano letošnje obdobje prvih sedem mesecev kaže kar 23 % več potnikov s kolesi kot leto prej. Kot prevoznik si tudi želimo nadgradenj, dvotirnosti in elektrifikacije regionalnih prog, ki dajejo potencial za razvoj in širitev ponudbe javnega potniškega prometa.«

Ugodne cene vozovnic ter varen in okolju prijazen prevoz

Ugodne cene vozovnic za potovanja z vlaki zagotovo predstavljajo poleg varnostnega in okoljevarstvenega vidika še dodatno prednost in vreden razmislek, da potnik vsaj del poti opravi z okolju prijaznim javnim prevozom. Če pogledamo še možnost izkoristka časa potovanja med potjo, ali za počitek ali za branje, brskanje po spletu, telefoniranje … je pot z vlakom lahko zelo dobra izbira. Predvsem na relacijah, ki so tudi časovno zelo konkurenčne cestnemu prevozu. Vsakodnevna potovanja z vlaki so še toliko bolj ugodna z abonentskimi vozovnicami, ko npr. za letno vozovnico plačate samo 8 mesečnih vozovnic. Izračun cene abonentske tedenske, mesečne, polletne ali letne vozovnice za vlak lahko preverite na spletni strani Abonentske vozovnice SŽ.

Ugodna so tudi potovanja v evropska mesta. Slovenija je po železnici povezana z vsemi večjimi evropskimi mesti, z ugodnimi, tudi nizko cenovnimi ponudbami. Če omenimo samo nekatere: za potovanja potnikov iz Slovenije v Trst so na voljo vozovnice že za 8 evrov, v Zagreb, Opatijo ali Reko lahko potujejo že za 9 evrov, v Pulj za 19 evrov, v Split ali Šibenik že za 29 evrov, v Budimpešto že od 15 evrov dalje, na Dunaj že od 24,90 evrov, v Gradec (Graz) že od 17,90 evrov. Iz kateregakoli mesta v Sloveniji lahko potnik potuje v katero koli mesto v Nemčiji že od 27,90 evrov itd.

Novi vlaki pomenijo pomemben prispevek h kvaliteti storitev potniškega prometa Slovenskih železnic in hkrati javnega prometa v Sloveniji.  Vabljeni, da preizkusite trajnostne oblike poti in da te postanejo vaš vsak dan.

Dobrodošli na vlakih!

Video: dvonadstropni (dvopodni) elektromotorni vlak KISS

Video: enopodni dizelmotorni vlak FLIRT

Video: enopodni elektromotorni vlak FLIRT