Brezplačne vozovnice za upokojence, starejše od 65 let, imetnike invalidske evropske kartice in vojne veterane

Od 1. julija 2020 se lahko upokojenci, oziroma osebe starejše od 65 let, imetniki invalidske evropske kartice in vojni veterani na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) brezplačno vozijo v medkrajevnem javnem potniškem prometu.

Vlogo za pridobitev celoletne subvencionirane brezplačne vozovnice lahko pošljete na predpisanem obrazcu:

  • na Ministrstvo za infrastrukturo – po navadni ali elektronski pošti.

Zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z virusom COVID-19 predlagamo, da obrazce oddate prek običajne ali elektronske pošte. Prav tako, si vozovnico priskrbite šele takrat, ko nameravate medkrajevni javni potniški promet dejansko tudi koristiti.

Kako do brezplačne vozovnice?

Za pridobitev brezplačne celoletne vozovnice je potrebno:

  • čitljivo izpolniti predpisano vlogo, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo,
  • poleg izpolnjene vloge predložiti tudi:
    • osebni dokument,
    • izkaznico vojnega veterana oziroma
    • evropsko kartico ugodnosti za invalide.

Plačilo stroška obdelave IJPP  je 3 evre.

Zaradi izjemnega povpraševanja upravičencem do brezplačne vozovnice do nadaljnjega priporočamo, da vlogo za izdajo brezplačne vozovnice pošljejo po elektronski pošti na e-naslov [email protected], v zadevo e-pošte pa pripišejo: »brezplačna vozovnica Slovenija.«

Kje lahko oddate vlogo?

Upravičenci, ki boste vlogo oddajali po navadni pošti, jo pošljite na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.

Upravičenci, ki boste vlogo oddali po elektronski pošti, pa jo pošljite na elektronski naslov [email protected] , v zadevo e-pošte napišite: »brezplačna vozovnica Slovenija«.

V primeru, da bi želeli vlogo oddati fizično, se zglasite na enem od prodajnih mest, kjer so na voljo vozovnice IJPP.

Potovanja z vlaki višje vrste

Za potovanje z vlakom višje vrste mora potnik na vlaku plačati dodatek za uporabljeni vlak (IC, MV, EC, EN in ICS).

Potovanja skupin

V izogib neljubim dogodkom in nezadovoljstvu potnikov, da bi zaradi premajhne kapacitete vlaka potniki ostajali na peronih, smo vzpostavili sistem najave večjih skupin individualnih potnikov. Pred potovanjem skupine, je potrebno potovanje skupine kljub brezplačnim vozovnicam napovedati. Stroški rezervacije se zaračunajo skladno s cenikom glede na kompleksnost storitve (1 oz. 1,5 EUR na osebo).

Dodatne informacije in pojasnila

Več informacij in pojasnil v zvezi s pridobivanjem brezplačne vozovnice lahko dobite na Ministrstvu za infrastrukturo ali na telefonski številki 080 45 77 (ob delavnikih od 8. do 16. ure).