Brezplačne vozovnice za upokojence, starejše od 65 let, imetnike invalidske evropske kartice in vojne veterane

Upokojenci, oziroma osebe starejše od 65 let, imetniki invalidske evropske kartice in vojni veterani se lahko na podlagi Zakona o prevozih v cestnem  prometu (Ur. l. RS, št. 109/21, 181/21, 54/22-ZUJO, 56/22 in 48/23), sklep št. 379-73/2023-2570-10 z dne 6. 6. 2023) brezplačno vozijo v medkrajevnem javnem potniškem prometu.

Kako do brezplačne IJPP vozovnice?

Za pridobitev brezplačne celoletne IJPP vozovnice je potrebno:

  • čitljivo izpolniti predpisano vlogo, ki je objavljena tej povezavi ali na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo,
  • poleg izpolnjene vloge predložiti tudi:
    • osebni dokument,
    • izkaznico vojnega veterana oziroma
    • evropsko kartico ugodnosti za invalide.

Plačilo stroška obdelave izdaje IJPP vozovnice je 3 evre.

Kje lahko oddate vlogo?

Vloge za pridobitev omenjene IJPP vozovnice je možno vložiti izključno na prodajnih mestih izvajalcev storitev javnega potniškega prometa – torej tudi na vseh večjih železniških ali avtobusnih postajah.

Seznam železniških postaj, kjer je mogoč nakup vozovnic IJPP najdete na spodnji povezavi (v seznamu “Prodajna mesta IJPP subvencioniranih vozovnic"):

Prodajna mesta vozovnic

Potovanja z vlaki višje vrste

Za potovanje z vlakom višje vrste mora potnik plačati dodatek za uporabljeni vlak (IC, MV, EC, EN in ICS). V vlaku je doplačilo mogoče le z gotovino ali VALÚ.

Dodatki k ceni vozovnice (SŽ ali IJPP)

Imenska vozovnica in osebni dokument

Potnik, ki uporablja imensko vozovnico se mora na zahtevo osebja za spremljavo vlaka ali kontrolorja na vlaku izkazati z osebnim dokumentom s fotografijo.

Potovanja skupine

V izogib neljubim dogodkom in nezadovoljstvu potnikov, da bi zaradi premajhne kapacitete vlaka potniki ostajali na peronih, smo vzpostavili sistem najave večjih skupin individualnih potnikov.

Stroški rezervacije se zaračunajo skladno s cenikom glede na kompleksnost storitve (1 EUR oz. 1,5 EUR na osebo).

 

Pred potovanjem skupine je potrebno potovanje skupine brezplačnim vozovnicam navkljub napovedati.

Dodatne informacije in pojasnila

Več informacij in pojasnil v zvezi s pridobivanjem brezplačne vozovnice lahko dobite na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ali na telefonski številki 080 45 77 (ob delavnikih od 8. do 16. ure).