Nova proga

Zakaj oglaševati v Novi progi?
  • Nova proga je revija, namenjena zaposlenim na Slovenskih železnicah in v njihovih hčerinskih družbah. Poleg njih pa jo prejmejo še: železniški upokojenci, družinski člani železničarjev in upokojencev, poslanci državnega zbora, predsednik vlade in ministri, številni župani po Sloveniji, ljubitelji železnic, nekateri novinarji v Sloveniji, direktorji podjetij, ki sodelujejo s Slovenskimi železnicami. Revijo prejemajo tudi nekateri predstavniki tujih železnic in tuji mediji, ki pokrivajo področje prometa.
  • Bralci revije so z območja celotne Slovenije.
  • Naklada je cca. 8.500 izvodov.
  • Izhaja 10 številk na leto (revija je mesečnik, dvojni številki sta julij-avgust in november-december). Revija izhaja 8. dne v mesecu, zadnja številka v letu pa 20. decembra.
  • Velikost revije je A4 (210 x 297 mm).
  • Povprečni obseg je 28 strani.
  • Ogledate si jo lahko na povezavi: Nova proga.

Cenik – oglaševanje v reviji Nova proga

Ovitek revije
Ovitek Velikost Cena zakupa
2. stran (1/1) 210 x 297 mm 1.100,00 €
3. stran (1/1) 210 x 297 mm 1.000,00 €
4. stran (1/1) 210 x 297 mm 1.200,00 €

 

Notranje strani revije
Notranje strani Velikost Cena zakupa
cela stran (1/1) 210 x 297 mm 900,00 €
pol strani (1/2) 210 x 148 mm 600,00 €
pol strani (1/2)  105 x 297 mm 600,00 €
tretjina strani (1/3) 210 x 100 mm 600,00 €
tretjina strani (1/3) 70 x 297 mm 400,00 €
tretjina strani (1/3) 190 x 85 mm 400,00 €
četrtina strani (1/4) 105 x 148 mm 400,00 €
četrtina strani (1/4) 210 x 75 mm 250,00 €

Format datoteke: TIFF, EPS, PDF ali jpg (300 dpi, CMYK).