Vozovnice in ovojnice

Zakaj oglaševati na vozovnicah?
  • Hrbtna stran vozovnice je izvrstno mesto za vaš nagovor oziroma oglasno sporočilo. Vozovnico ima potnik vselej pri sebi, nekatere vrste vozovnic – povratne, vozovnice za večkratno vožnjo – pa hrani celo dlje časa.
  • Naklada: 2,5 milijona izvodov na leto (5.000 rolic po 500 vozovnic).

Cenik oglasnega prostora – vozovnice:

Vozovnice Velikost oglasa Cena na 2,5 mio kosov
Hrbtna stran vozovnic:

izdane na stacionarnih terminalih

izdane na mobilnih terminalih

 

75 x 40 mm

40 x 27 mm

6.500,00 €

Format datoteke: PDF (300 dpi, CMYK).  Tisk je črno-bel. Velikost oglasa: 75 x 40 in 40×27 mm, brez dodatka za porezavo. Letna naklada je okoli 2,5 milijona kosov na leto (5.000 rolic po 500 vozovnic).

Zakaj oglaševati na ovojnicah za vozovnice?
  • V papirnatih pregibnih ovojnicah za vozovnice prejmejo potniki vso popotno dokumentacijo: vozovnico, načrt poti in potrdilo o rezervaciji sedeža. Zunanje in notranje strani ovojnice so tako odlične oglasne površine, saj ima potnik ovojnico shranjeno ves čas potovanja ali še dlje.
  • Naklada: v povprečju 150.000 izvodov na leto (številka se spreminja glede na porabo).

Cenik oglasnega prostora – ovojnice:

Ovojnice Velikost Tisk Cena na 50.000 kosov Cena na 100.000 kosov
Prva stran 220 mm x 90 mm barvni 5.300,00 7.800,00
Hrbtna stran 221 mm x 100 mm barvni 4.700,00 7.200,00

Format datoteke: PDF (300 dpi, CMYK). Tisk je barvni. Priprava oglasa: velikost z dodatkom za porezavo 3mm. Letna poraba ovojnic je okoli 150.000 kosov.