Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je s Sklepom omogočilo podaljšanje veljavnosti junijskih subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente, in sicer do 31. avgusta 2024. Dijaki in študenti bodo tako tudi v poletnem času lahko brezplačno koristili javni potniški promet

Ministrstvo, pristojno za področje javnega potniškega prometa, tudi v letošnjem šolskem oziroma študijskem letu brezplačno podaljšuje veljavnost junijskih subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente v poletna meseca julij in avgust. Študenti in dijaki, ki bodo za mesec junij opravili nakup mesečne subvencionirane vozovnice, bodo tudi med poletnima mesecema lahko brezplačno koristili javni potniški promet. Z navedenim ukrepom želi država mlade vzpodbuditi k uporabi javnega potniškega prometa, saj bodo lahko brezplačne vozovnice koristili tudi za druge aktivnosti.

Avtomatsko podaljšanje junijskih mesečnih subvencioniranih vozovnic se bo izvedlo v sistemu IJPP (Integrirani javni potniški promet) in bo za upravičence brezplačno.