Politika zasebnosti družbe SŽ-Potniški promet

Politika zasebnosti DRUŽBE SŽ – POTNIŠKI PROMET, D. O. O.

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov posameznikov, je za SŽ – Potniški promet, d. o. o. (v nadaljevanju SŽ-PP), bistvenega pomena. V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov ter z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave. V nadaljevanju se lahko podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov.

 

1. PODATKI O UPRAVLJAVCU OSEBNIH PODATKOV

Naziv: SŽ – Potniški promet, d. o. o.
Sedež: Kolodvorska 11, Ljubljana
Davčna številka: SI89393686
Matična številka: 6017274000
Telefon: 01 2912402
Spletni naslov: www.slo-zeleznice.si
Naslov e-pošte: [email protected]
E-pošta pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov:  

[email protected]

 

2. ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Vaše podatke zbiramo in obdelujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali obdelavo posameznih osebnih podatkov.

SŽ-PP zbira osebne podatke, ki jih pridobi od vas, ko:

 • kupite imensko vozovnico Slovenskih železnic (v nadaljevanju SŽ), pridobite SŽ kartico ugodnosti ali IJPP[1] vozovnico,
 • obiščete spletno stran SŽ,
 • uporabljate našo spletno trgovino ali mobilno aplikacijo SŽ,
 • nas prosite za informacije,
 • podate pohvalo ali pritožbo,
 • podate zahtevek za reklamacijo vozovnice, povračilo, odškodnino ali kompenzacijo v primeru dnevih zamud vlaka,
 • ste udeleženec nagradnih iger, ki jih (so)organizira SŽ-PP oziroma
 • nastopijo drugi primeri, določeni s to politiko.

 

2.1 Ob nakupu imenske vozovnice SŽ in SŽ kartice ugodnosti

Kaj zbiramo: Osebne podatke pridobimo od vas samih, ko se odločite za nakup imenske vozovnice SŽ ali SŽ kartice ugodnosti. Osebne podatke oddate na prodajnem mestu prek obrazca za pridobitev imenske vozovnice SŽ in/ali SŽ kartice ugodnosti na čip kartici (obrazec K-50), ki je na voljo na spletni strani SŽ www.slo-zeleznice.si.

Nakup imenske vozovnice lahko opravite tudi na samopostrežnem prodajnem mestu (v nadaljevanju: kartomat) SŽ, na katerem se izvede nakup na podlagi vaše čip kartice.

V okviru javnega linijskega prevoza, ki se izvaja v obsegu Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), je SŽ-PP obdelovalec osebnih podatkov, saj osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca.

Pri nakupu imenskih vozovnic SŽ in SŽ kartic ugodnosti zbiramo:

 • ime in priimek,
 • EMŠO,
 • CUID številko čip kartice,
 • podatek o stalnem prebivališču,
 • podpis,
 • ime in priimek zakonitega zastopnika, če je imetnik imenske vozovnice oz. kartice ugodnosti mladoletna oseba.

Zakaj zbiramo: SŽ-PP podatke, ki jih pridobi pri nakupu imenskih vozovnic SŽ/SŽ kartic ugodnosti, obdeluje zaradi izvajanja prevozne pogodbe. Kadar SŽ-PP obdeluje osebne podatke posameznikov kot obdelovalec ( IJPP vozovnice), jih obdeluje skladno z namenom upravljavca.

Koliko časa hranimo: Vaši osebni podatki se hranijo 3 leta od zadnje uporabe čip kartice.

Pravna podlaga: Za obdelavo osebnih podatkov SŽ imenskih vozovnic in SŽ kartic ugodnosti je pravna podlaga pogodba (6(1)b člen GDPR).

 

2.2 Ob obisku spletne strani SŽ ali uporabi mobilne aplikacije Grem z vlakom

Kaj zbiramo: Spletna stran SŽ www.slo-zeleznice.si je javno dostopna in namenjena za uporabo in informiranje širše javnosti in nakup vozovnic v spletni trgovini https://eshop.sz.si/, omogoča pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti.

Mobilna aplikacija Grem z vlakom, katero si brezplačno naložite na svoje pametne telefone, omogoča: pregled voznorednih podatkov in podatkov o ceni na izbrani relaciji, informacije o zamudah in izrednostih v prometu (vzdrževalna dela, nadomestni prevozi), nastavitev priljubljenih relacij potovanja, nakup vozovnic in drugih storitev v skladu s pogoji uporabe posamezne storitve.

Ob obisku spletne strani SŽ ali mobilne aplikacije SŽ-PP strežnik avtomatično pridobiva naslednje podatke o napravi in druge dnevniške podatke:

 • IP naslov,
 • URL naslov spletne strani, s katere ste dostopali do naše spletne strani,
 • nastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata,
 • vsebine, do katerih dostopate na spletni strani ali aplikaciji SŽ-PP,
 • datum dostopa in trajanje obiska spletnih strani ali aplikacij SŽ-PP.

Pri nakupu imenskih vozovnic prek spletne trgovine na spletni strani SŽ ali mobilne aplikacije SŽ se obdelujejo naslednji osebni podatki:

 • ime in priimek,
 • EMŠO,
 • podatek o stalnem prebivališču.

Pri obisku spletne strani SŽ in mobilne aplikacije SŽ shranjujemo tudi piškotke, ki jih večina spletnih mest začasno shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. O tem, katere vrste piškotke shranjujemo, si lahko podrobneje preberete v obvestilih o piškotkih na spletni strani SŽ.

Zakaj zbiramo: Pri nakupu imenske vozovnice prek spletne trgovine ali mobilne aplikacije SŽ-PP vaše osebne podatke obdeluje zaradi izvajanja prevozne pogodbe.

Koliko časa hranimo: Čas hrambe osebnih podatkov pri nakupu imenskih vozovnic SŽ ali SŽ kartic ugodnosti je 3 leta od zadnje uporabe čip kartice oz. od izteka veljavnosti.

Pravna podlaga: Pravna podlaga obdelave osebnih podatkov pri nakupu imenskih vozovnic SŽ ali SŽ kartic ugodnosti je pogodba (6(1)b člen GDPR). Splošni pogoji o uporabi spletne trgovine in mobilne aplikacije SŽ so na voljo na spletni strani SŽ.

 

2.3 Poizvedba po informacijah

Kaj zbiramo: Po informacijah lahko poizvedujete:

 • po telefonu na brezplačni telefonski številki 080 81 11,
 • po elektronski pošti [email protected],
 • po sporočilnem sistemu na Facebook strani Grem z vlakom.

Pri tem beležimo vašo telefonsko številko ali elektronski naslov ter razlog klica, medtem ko se telefonski pogovori ne snemajo.

Zakaj zbiramo: Pri obdelavi osebnih podatkov se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati. Telefonsko številko pa lahko uporabimo tudi za povratni klic za potrebe dodatnega obveščanja.

Koliko časa hranimo: Vašo elektronsko pošto hranimo 1 leto, medtem ko se telefonske številke in sporočila na Facebooku brišejo po enem mesecu.

Pravna podlaga: Osebni podatki se obdelujejo z namenom informiranja pred sklenitvijo prevozne pogodbe (6(1)b člen GDPR).

 

2.4 Pohvale, pritožbe, pripombe, predlogi

Kaj zbiramo: Pohvalo, pritožbo, pripombo ali predlog lahko oddate:

 • po telefonu na brezplačni telefonski številki 080 19 10 (klic ali posnetek na telefonski odzivnik),
 • po elektronski pošti na e-naslov: [email protected],
 • na spletnem obrazcu na spletni strani SŽ,
 • po navadni pošti,
 • na prodajnem mestu v knjigo pritožb in pohval.

Pri tem zbiramo vaše sporočilo in kontaktne podatke, ki jih ob sporočilu navedete.

Zakaj zbiramo: Vaše pritožbe, pohvale, pripombe in predloge zbiramo z namenom spremljanja zadovoljstva uporabnikov s prevozno storitvijo. Pri tem se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati.

Telefonski pogovori se ne snemajo. Posname se sporočilo klicatelja na telefonski odzivnik 080 19 10. Ti posnetki se hranijo in obdelujejo z namenom zagotavljanja dokazov o poslovni komunikaciji pri pritožbah, pohvalah in pripombah, natančneje z namenom ugotavljanja dejstev in okoliščin obravnavanih primerov in s strani strank podanih informacij v skladu z določbami zakona, ki ureja elektronske komunikacije.

Koliko časa hranimo: Pohvale, pritožbe, pripombe in predloge v elektronski in pisni obliki hranimo 5 let, medtem ko se telefonske številke in posnetek sporočila klicatelja na telefonski odzivnik 080 19 10 brišejo po enem mesecu.

Pravna podlaga: Osebni podatki se obdelujejo na podlagi soglasja. Posnetki na telefonski odzivnik se obdelujejo v skladu z določbami zakona, ki ureja elektronske komunikacije (ZEKom-1).

 

2.5 Zahtevek za reklamacije, odškodnine, povračila in kompenzacijo v primeru dnevnih zamud vlaka

Kaj zbiramo: Reklamacije so na predpisan način uveljavljene zahteve uporabnikov za povrnitev preveč zaračunane voznine in dodatkov ter za povrnitev plačane voznine za neizrabljeno ali delno izrabljeno vozovnico.

Povračila so na predpisan način uveljavljene zahteve uporabnikov za povrnitev plačane voznine za neizrabljeno ali delno izrabljeno vozovnico, ker je potnik odstopil od potovanja iz osebnih razlogov.

Odškodninski zahtevki so na predpisan način uveljavljene zahteve uporabnikov za povrnitev škode zaradi izgube, poškodbe ali zamude pri izročitvi prtljage in avtomobilov s spremstvom ter za povrnitev škode, povzročene z zamudo ali ukinitvijo vlaka ali z izgubo zveze.

Zahtevki za kompenzacijo v primeru dnevnih zamud vlaka so na predpisan način uveljavljene zahteve uporabnikov za povrnitev povračila prevoznine ali dela prevoznine ter za povrnitev škode, povzročene z zamudo ali ukinitvijo vlaka ali z izgubo zveze, pod določenimi pogoji.

Vrsta zahtevka: Vrste osebnih podatkov:
reklamacija ime in priimek, naslov, e-naslov, telefon, št. TRR
povračilo ime in priimek, naslov, e-naslov, telefon, št. TRR
odškodninski zahtevek ime in priimek, naslov, e-naslov, telefon, št. TRR
zahtevek za kompenzacijo v primeru dnevnih zamud ime in priimek, naslov, datum rojstva, e-naslov, telefon, št. TRR

Reklamacijo, zahtevek o povračilu voznine, odškodninski zahtevek ali zahtevek za kompenzacijo v primeru dnevnih zamud lahko oddate prek elektronske pošte na naslov [email protected], pošljete po pošti ali pa obrazec oddate na prodajnem mestu. Obrazci in postopki oddaje obrazcev so navedeni na spletni strani SŽ.

Zakaj zbiramo: Zagotovitev navedenih osebnih podatkov je pogodbena obveznost v primeru, ko želite uveljavljati vračilo prevoznine, odškodnino ali kompenzacijo v primeru dnevnih zamud iz prevozne pogodbe.

Koliko časa hranimo: Zahtevke za reklamacijo, povračilo, odškodnino in za kompenzacijo v primeru dnevnih zamud vlaka hranimo 10 let.

Pravna podlaga: Osebni podatki se obdelujejo v skladu s sklenjeno prevozno pogodbo, z Zakonom o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Ur. L. RS, št. 61/00), Splošnimi pogoji prevoza potnikov po železnici (GCC) in Uredbo (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu.

 

2.6 Sodelovanje v nagradnih igrah

Kaj zbiramo: Kadar sodelujete v kateri od nagradnih iger, ki jih organizira ali pri katerih sodeluje SŽ-PP, in ste v okviru prijave k sodelovanju v nagradni igri oziroma na dogodku posredovali svoje osebne podatke, SŽ-PP vaše podatke lahko obdeluje kot samostojni upravljavec zbirk osebnih podatkov ali kot skupni upravljavec zbirke osebnih podatkov z organizatorjem oziroma drugimi osebami, s katerimi sodeluje pri izvedbi nagradne igre oziroma dogodka.

Osebni podatki, ki jih zbiramo pri nagradnih igrah, so: ime in priimek, naslov, elektronski naslov in v primeru nagrajencev njihova davčna številko. V kolikor gre za mladoletno osebo, pa tudi ime in priimek zakonitega zastopnika.

Nagradne igre običajno potekajo na družabnih omrežjih Facebook in Instagram ali pa so objavljene na spletni strani SŽ. Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah so objavljeni na spletni strani www.slo-zeleznice.si.

Pri sodelovanju v nagradnih igrah na družabnih omrežjih Facebook in Instagram se osebni podatki sodelujočih lahko prenesejo v tretje države, pri čemer se upoštevajo splošni pogoji uporabe navedenih družabnih omrežij.

Zakaj zbiramo: Vaše osebne podatke obdelujemo za namen izvedbe nagradne igre oziroma dogodka ter za podelitev nagrad.

Koliko časa hranimo: Osebne podatke o sodelujočih v nagradni igri hranimo do zaključka izvedbe posamezne nagradne igre oziroma 10 let v primeru prejema nagrade.

Pravna podlaga: SŽ-PP vaše podatke obdeluje na podlagi vaše privolitve in Zakona o dohodnini (davčna številka).

 

3. OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONITIH INTERESOV

V SŽ-PP osebne podatke v določenih primerih in glede na kategorijo posameznikov obdelujemo na podlagi zakonitih interesov.

3.1. Podatki o nakupih in uporabi imenskih vozovnic

Kaj zbiramo: Vaše podatke o nakupih in uporabi imenskih vozovnic obdelujemo v psevdonimizirani obliki, in sicer obdelujemo naslednje podatke: CUID številko, vrsto vozovnice, relacijo potovanja, vrsto vlaka, ceno vozovnice, datum nakupa, način plačila, postajo nakupa, način nakupa (prodajni kanal), datum potovanja.

Zakaj zbiramo: Vaše podatke o nakupu in uporabi imenskih vozovnic obdelujemo za namene poročanja in poslovnega odločanja.

Koliko časa hranimo: Podatke v psevdonimizirani obliki hranimo trajno.

Pravna podlaga: Podatki se obdelujejo na podlagi zakonitega interesa.

 

3.2. Podatki o klicih in elektronski pošti

Kaj zbiramo: Vaše podatke o klicih na telefonski številki 080 81 11 in 080 19 10 ter o dopisovanju po elektronski pošti na naslova [email protected] in [email protected] obdelujemo v psevdonimizirani obliki, in sicer obdelujemo naslednje podatke: število prejetih, odgovorjenih, neodgovorjenih klicev, uro in datum klica, trajanje klica, čas pogovora in kodo agenta, ki je sprejel klic, vsebino klica, število prejetih elektronskih sporočil, kdaj je bila elektronska pošta sprejeta in odgovorjena, vsebino elektronske pošte.

Zakaj zbiramo: Vaše podatke o klicih in elektronski pošti obdelujemo za namene poročanja in poslovnega odločanja ter optimiziranje procesa dela.

Koliko časa hranimo: Podatke v psevdonimizirani obliki hranimo 10 let.

Pravna podlaga: Podatki se obdelujejo na podlagi zakonitega interesa.

 

3.3. Podatki o pritožbah, pohvalah, predlogih in pripombah ter zahtevkih za reklamacijo, odškodnino, povračilo in kompenzacijo v primeru dnevnih zamud vlaka

Kaj zbiramo: Vaše podatke o pritožbah, pohvalah, predlogih in pripombah ter zahtevkih za reklamacijo, odškodnino, povračilo in kompenzacijo v primeru dnevnih zamud vlaka obdelujemo v psevdonimizirani obliki, in sicer obdelujemo naslednje podatke: število pritožb, pohval, predlogov in pripomb ter zahtevkov za reklamacijo, odškodnino, povračilo, vsebino posameznega zahtevka, kdaj je bil zahtevek prejet.

Zakaj zbiramo: Navedene podatke obdelujemo za namene poročanja in poslovnega odločanja.

Koliko časa hranimo: Podatke v psevdonimizirani obliki hranimo 10 let.

Pravna podlaga: Podatki se obdelujejo na podlagi zakonitega interesa.

 

4. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV PRI VIDEONADZORU

4.1. Snemanje na javnih prireditvah

Kaj zbiramo: Vsak posameznik, ki se udeleži večje ali javne prireditve (kot nastopajoči ali kot gledalec) se mora zavedati, da obstaja na takšni prireditvi večja verjetnost, da bo posnet. Na tovrstnih prireditvah tako lahko posnamemo in objavimo posnetek o dogodku kot takšnem oz. posnamemo reportažo, ki vključuje podobe posameznika, pri čemer pazimo, da posameznik ni osrednji motiv posnetka. Pred izvedbo tovrstne prireditve vedno objavimo obvestilo o tem, da bo prireditev snemana.

Zakaj zbiramo: SŽ-PP fotografije oz. videoposnetke obdeluje za namen objave fotogalerije dogodka oz. videoprispevka in naknadne promocije.

Koliko časa hranimo: SŽ-PP hrani osebne podatke, nastale ob snemanju dogodkov, 5 let od njihovega nastanka. Če želite, da se objavljena fotografija, na kateri ste vi osrednji motiv posnetka, odstrani, ali če se ne želite pojaviti v kadru oz. z izjavo ne želite sodelovati v videoprispevku, vas prosimo, da nam to vnaprej oziroma čim prej sporočite na [email protected].

Pravna podlaga: Podatki se obdelujejo na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

 

4.2. Videonadzor pri vstopu v objekte in vlake

Kaj in zakaj zbiramo: Za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih pred grožnjami in nasiljem in v podobnih primerih, ko brez obdelave osebnih podatkov posameznikov ne bi mogli zavarovati in uveljaviti lastnih zakonitih interesov in pravic, ki jih v skladu z zakonodajo uživamo, kar vključuje tudi izvajanje videonadzora zaradi razjasnitve okoliščin kaznivih dejanj zoper zaposlene in premoženje podjetja v vlakih, postajnih objektih in infrastrukturi ter nadzorovanje dostopov v poslovne stavbe podjetja zaradi preprečevanja dostopa nepooblaščenim osebam v poslovne prostore in zaradi zagotavljanje hišnega reda v poslovnih prostorih.

Koliko časa hranimo: Videoposnetki se hranijo 14 dni.

Pravna podlaga: Podatki se obdelujejo na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

 

5. KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujejo zaposleni v SŽ kontaktnem centru, na SŽ prodajnih mestih, osebje na vlakih in zaposleni v Skupini Slovenske železnice, d .o. o., ki se ukvarjajo z obdelavo pritožb, pohval, pripomb in reklamacij, obračunom in pripravo poročil, ter zaposleni na področju računovodstva in informacijske tehnologije.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam. Občasno pa smo primorani vaše osebne podatke posredovati določenim zunanjim uporabnikom, če ti izkažejo ustrezno pravno podlago za pridobitev vaših podatkov. Takšni uporabniki so navadno različni državni organi, ki vaše osebne podatke potrebujejo v okviru uradnih postopkov, ki jih vodijo, ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Morebitno zahtevo za pridobitev vaših osebnih podatkov s strani tretjih oseb vedno preverimo, da ugotovimo, če prihaja od upravičenega prosilca in če le-ta ima ustrezno pravno podlago za njihovo pridobitev. V primeru, da zahteva za pridobitev podatkov ni popolna, vsakršno posredovanje vaših podatkov zavrnemo.

 

6. KATEGORIJE OBDELOVALCEV OSEBNIH PODATKOV

Kot večina podjetij, tudi SŽ-PP za posamezne dele obdelav osebnih podatkov angažira različne pogodbene obdelovalce, ki opravljajo del storitev namesto nje, pri čemer s takšnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov sklenemo ustrezne zakonsko predpisane pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, v katerih jih zavežemo k enakemu standardu varstva osebnih podatkov, kot če bi te izločene dele obdelav osebnih podatkov izvajali sami. Pogodbeni obdelovalci podatke obdelujejo zgolj za namen izvajanja pogodbeno opredeljenih storitev za SŽ-PP in za noben drug namen, niti jih ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb.

Seznam kategorij obdelovalcev vaših osebnih podatkov je razviden v nadaljevanju:

Kategorija obdelovalca Predmet pogodbene obdelave
zunanji pogodbeni izvajalci sistema s prodajo vozovnic – ticketing vzpostavitev, vzdrževanje, nadgradnja in podpora sistemu za prodajo vozovnic
ponudniki storitev plačilnega prometa izvajanje plačil
zunanji pogodbeni izvajalci klicnega centra vzpostavitev, vzdrževanje, nadgradnja in podpora klicnega centra
izvajalci IT storitev – Slovenske železnice, d. o. o. izvajanje storitev vzdrževanja sistemov, administracije ter razvoja sistemov in aplikacij
pogodbeni partner pri dogodku izvajanje aktivnosti v zvezi z izvedbo dogodka
tiskarne izvajanje storitev tiskanja dokumentov
organizatorji prireditev organizacija prireditev
zunanji izvajalci videonadzora za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih pred grožnjami in nasiljem

 

7. VAROVANJE ZASEBNOSTI

V SŽ-PP izvajamo fizične, organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje podatkov pred izgubo, krajo, nedostopnostjo in nepooblaščeno uporabo. Vaše podatke varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in z internimi akti, ki urejajo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov v SŽ-PP ter področje informacijske varnosti.

 

8. UVELJAVLJANJE PRAVIC V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI

Družba v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) zagotavlja posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, uresničevanje pravic, ki so opredeljene v določbah od 12. do 23. člena, ter drugih pravic, ki jih zagotavljata Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov.

Pravica do seznanitve: Vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; (d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Pravica do popravka: Imate pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa: Pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave: Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov: (a) kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (b) je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (c) vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (d) če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov: Pravico imate, da prejmete svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora: Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, imate pravico ugovarjati taki obdelavi osebnih podatkov. Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do preklica: V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev. Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica

Posameznik, ki je osebne podatke podal ob naročilu imenske vozovnice ali kartice ugodnosti, lahko svoje pravice do popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave in prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja z izpolnitvijo obrazcev, ki so objavljeni na spletni strani SŽ, oziroma jih imetnik kartice pridobi na vseh prodajnih mestih SŽ-PP. Izpolnjen in podpisan obrazec oddate na blagajni SŽ-PP, opremljeni s stacionarnim terminalom. Posameznik lahko svoje pravice do popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave, ugovora, preklica in prenosljivosti glede ostalih osebnih podatkov uveljavlja z vložitvijo pisne zahteve, ki jo odda na blagajni SŽ-PP, opremljeni s stacionarnim terminalom. Družba o vaši zahtevi, na katerega se nanašajo osebni podatki, odloči v roku enega meseca od prejema popolne zahteve, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca.

Če družba ne odloči o zahtevku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

 

9. DRUGE INFORMACIJE

Morebitna vprašanja v zvezi s to politiko, pripombe, komentarje in prošnje za pomoč v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v skupini Slovenske železnice, ki je dosegljiva na naslovu Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov«, ali na elektronskem naslovu: [email protected].

Potrudili se bomo, da odgovor prejmete v najkrajšem možnem času.

 

10. POSODABLJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

SŽ-PP si pridržuje pravico posodobiti to politiko zasebnosti. Morebitne spremembe te politike zasebnosti začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani www.slo-zeleznice.si.

Nadaljnja uporaba spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev SŽ-PP po objavljenih spremembah politike zasebnosti pomeni, da ste s spremembami seznanjeni.

V Ljubljani, 5. 1. 2023

[1] IJPP vozovnice so vozovnice za integrirani javni potniški promet, ki vam omogočajo potovanje z eno od IJPP vozovnic, tako na vlaku kot na avtobusih. Več o tem na spletni strani https://nakup.ijpp.si/.