Pravice potnikov

Pravice potnikov temeljijo na Enotnih pravilih o pogodbi v mednarodnem železniškem prometu, Uredbi (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu in na Splošnih pogojih prevoza ter posebnih pogojih prevoza Slovenskih železnic.

Namen

Uredba in na njej temelječa druga določila o pravicah potnikov so bila izdelana zato, da bi poenotili poglavitne pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu na območju Evropske skupnosti in povečali kakovost storitev železniškega potniškega prometa.

Veljavnost

Uredba o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu velja za potnike, ki so sklenili pogodbo o prevozu (kupili vozovnico), in za vsa potovanja z vlaki po progah na območju Evropske skupnosti, Norveške in Švice ter v notranjem prometu Slovenskih železnic.

Prevozna pogodba

Vozovnica je dokaz o sklenitvi prevozne pogodbe in obvezuje prevoznike, ki v prevozni pogodbi sodelujejo, da prepeljejo potnika od začetne do končne postaje. Vozovnica je podlaga za urejanje vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz omenjene Uredbe.

Prodajna mesta

Vozovnice lahko kupite na blagajnah na vseh večjih železniških postajah ali pri naših pogodbenih prodajalcih. Če vozovnice ni mogoče kupiti na postaji, jo lahko pod določenimi pogoji kupite v vlaku pri sprevodniku. Nekatera vozovnice niso na voljo na vlaku, zato vam svetujemo, da se o tem pozanimate v našem klicnem centru.

Nadomestila za zamude

Za zamudo vlaka 60 minut do 119 minut prejmete odškodnino v višini 25 odstotkov zneska, plačanega za enosmerno potovanje, za zamudo 120 minut ali več pa 50 odstotkov. Pri povratnih vozovnicah se nadomestilo izračuna na podlagi polovice cene vozovnice. Nadomestila, nižja od štirih evrov, se ne izplačujejo.

Kdaj ne morete uveljavljati nadomestila za zamudo

Nadomestila za zamudo ne morete uveljaviti, če ste bili pred nakupom vozovnice obveščeni o pričakovani zamudi ali če z uporabo druge storitve ali preusmeritve potovanja zamuda ostaja pod 60 minut.

Pomoč osebam z omejeno mobilnostjo

Prosimo, da nas o nameravanem potovanju obvestite najmanj 48 ur vnaprej, in sicer:

Po najboljših močeh in v okviru razpoložljivih možnosti vam bomo skušali zagotoviti čim bolj udobno in prijetno potovanje. Če nas o nameravanem prevozu ne boste pravočasno obvestili, vam bomo na postajah in pri potovanju lahko pomagali le v okviru tedaj razpoložljivih možnosti.

Zahtevki za nadomestilo za zamudo vlaka, pritožbe, reklamacije

Zahtevek ali pritožbo lahko naslovite na katerega koli železniškega prevozniku, ki je sodeloval v prevozu.

Kako podati zahtevo po nadomestilu

Zahtevo po nadomestilu lahko oddate na posebnem obrazcu*  ali na drug način v pisni obliki. Priložiti je treba izvirnike vozovnic, rezervacij, doplačil ter potrdilo o zamudi. Osebje vlaka ali blagajniško osebje vam bo nastalo zamudo potrdilo ob prihodu na namembno postajo, to pa bo nato podlaga za preverjanje upravičenosti odškodnine. Več informacij lahko dobite na brezplačni telefonski številki: 080 19 10 ali po e-pošti: pritozbe.pohvale@slo-zeleznice.si.

Kako podati zahtevek za vračilo prevoznine v upravičenih primerih

Potnik lahko, če je njegova zahteva upravičena, v roku veljavnosti vozovnice zahteva povrnitev plačane prevoznine in dodatkov za popolnoma ali delno neizrabljeno vozovnico. Če potnik zahteva povračilo dela prevoznine za delno neuporabljeno vozovnico, jo mora pred tem predložiti v potrditev pristojnemu delavcu postaje, na kateri je prekinil potovanje oz. odstopil od potovanja. Če od potovanja odstopi na postajališču, kjer nima možnosti potrditve vozovnice, mora potrditev prekinitve oz. odstopa od potovanja zahtevati od sprevodnika v vlaku. Zahtevku je potrebno predložiti originalno vozovnico.

Zahtevo za vračilo prevoznine lahko oddate na posebnem obrazcu – K-99c (pdf obrazec)

Več informacij lahko dobite na brezplačni telefonski številki: 080 19 10 ali po e-pošti: pritozbe.pohvale@slo-zeleznice.si.

Kam posredovati vaše mnenje o storitvah

Za izboljšanje naših storitev nam bodo dragoceni tako vaši predlogi kot pritožbe in pohvale. Sporočite jih lahko na naslednje načine:

 • vpišete v Knjigo pritožb/pohval, ki jo dobite na potniških blagajnah,
 • po elektronski pošti na naslov: pritozbe.pohvale@slo-zeleznice.si,
 • pokličete na brezplačno telefonsko številko: 080 19 10 ali
 • po pošti na naslov:
  SŽ – Potniški promet, d.o.o.
  Kolodvorska 11
  1000 Ljubljana
 • preko kontaktnega obrazca:

Vaše mnenje, pritožba ali pohvala