Upokojenci, oziroma osebe starejše od 65 let, imetniki invalidske evropske kartice in vojni veterani se lahko na podlagi Zakona o prevozih v cestnem  prometu (Ur. l. RS, št. 109/21, 181/21, 54/22-ZUJO, 56/22 in 48/23), sklep št. 379-73/2023-2570-10 z dne 6. 6. 2023) brezplačno vozijo v medkrajevnem javnem potniškem prometu.

Kako do brezplačne IJPP vozovnice?

Za pridobitev brezplačne celoletne IJPP vozovnice je potrebno:

 • čitljivo izpolniti predpisano vlogo, ki je objavljena tej povezavi ali na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo,
 • poleg izpolnjene vloge predložiti tudi:
  • osebni dokument,
  • izkaznico vojnega veterana oziroma
  • evropsko kartico ugodnosti za invalide.

Plačilo stroška obdelave izdaje IJPP vozovnice je 3 evre.

Kje lahko oddate vlogo?

Vloge za pridobitev omenjene IJPP vozovnice je možno vložiti izključno na prodajnih mestih izvajalcev storitev javnega potniškega prometa – torej tudi na vseh večjih železniških ali avtobusnih postajah.

Seznam železniških postaj, kjer je mogoč nakup vozovnic IJPP najdete na spodnji povezavi (v seznamu “Prodajna mesta IJPP subvencioniranih vozovnic”):

Prodajna mesta vozovnic

Potovanja z vlaki višje vrste

Za potovanje z vlakom višje vrste mora potnik plačati dodatek za uporabljeni vlak (IC, MV, EC, EN in ICS). V vlaku je doplačilo mogoče le z gotovino ali VALÚ.

Dodatki k ceni vozovnice (SŽ in IJPP)

Imenska vozovnica in osebni dokument

Potnik, ki uporablja imensko vozovnico se mora na zahtevo osebja za spremljavo vlaka ali kontrolorja na vlaku izkazati z osebnim dokumentom s fotografijo.

Potovanja skupine

V izogib neljubim dogodkom in nezadovoljstvu potnikov, da bi zaradi premajhne kapacitete vlaka potniki ostajali na peronih, smo vzpostavili sistem najave večjih skupin individualnih potnikov.

Stroški rezervacije se zaračunajo skladno s cenikom glede na kompleksnost storitve (1 EUR oz. 1,5 EUR na osebo).

Pred potovanjem skupine je potrebno potovanje skupine brezplačnim vozovnicam navkljub napovedati.

Potovanje skupine

Dodatne informacije

 • v Infocentrih Koper, Ljubljana, Celje in Maribor,
 • na prodajnih mestih,
 • na številki 080 81 11,
 • po elektronski pošti [email protected].