V nedeljo, 11. decembra, začne veljati nov vozni red vlakov

V nedeljo, 11. decembra, začne veljati nov vozni red v notranjem in mednarodnem prometu.  Preverite vozni red za vašo pot z vlakom v iskalniku voznega reda za notranji promet in v iskalniku za mednarodni promet.

 

Nekaj večjih sprememb v voznem redu v notranjem prometu:

Zaradi gradbenih del na progi Ljubljana – Sežana je vozni red razdeljen v dva dela in sicer 1. del od 11. 12. 2022 do 3. 9. 2023 in 2. del od 4. 9. 2023 do 9. 12. 2023.

Ostajajo nadomestni prevozi med Ljubljano in Logatcem, Divačo in Koprom oz. Buzetom.

Za progo Ljubljana – Kamnik Graben je zaradi rekonstrukcije postaje Domžale izdelan prilagojen vozni red za obdobje od 16. 1. do 27. 3. 2023.

 

Proga Ljubljana – Zidani Most – Maribor oz. Dobova

Novi vlaki na relaciji Ljubljana – Maribor – Ljubljana:

 • RG 606 iz Ljubljane ob 6.50,
 • RG 608 Iz Ljubljane ob 10.50,
 • RG 612 iz Ljubljane ob 13.40,
 • RG 607 iz Maribora ob 4.50,
 • RG 615 iz Maribora ob 13.40,
 • RG 617 iz Maribora ob 16.45.

Sodobni regionalni vlaki s krajšim potovalnim časom in brez prestopanj povezujejo večje železniške postaje (Ljubljana, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Zidani Most, Laško, Celje, Šentjur, Poljčane, Pragersko, Maribor) na celotni relaciji.

 

Novi vlaki na relaciji Ljubljana – Litija – Ljubljana:

 • LPV 2234 iz Litije ob 21.02,
 • LPV 2232 iz Litije ob 20.02,
 • LPV 2212 iz Litije ob 9.02,
 • LPV 2216 iz Litije ob 10.02,
 • LPV 2218 iz Litije ob 11.02,
 • LPV 2228 iz Litije ob 18.02,
 • LPV 2230 iz Litije ob 19.02,
 • LPV 2235 iz Ljubljane ob 20.20,
 • LPV 2229 iz Ljubljane ob 17.20,
 • LPV 2231 iz Ljubljane ob 18.20,
 • LPV 2209 iz Ljubljane ob 8.20,
 • LPV 2211 iz Ljubljane ob 9.20,
 • LPV 2213 iz Ljubljane ob 10.20,
 • LPV 2233 iz Ljubljane ob 19.20.

Dodatni lokalni potniški vlaki za izboljšanje storitve in frekvence voznega reda.

 

Novi vlaki na relaciji Ljubljana – Dobova – Ljubljana:

 • RG 634 iz Dobove ob 6.30,
 • RG 633 (prej RG 615) iz Ljubljane ob 16.35 podaljša vožnjo do Dobove,
 • RG 635 (prej RG 617) iz Ljubljane ob 17.35 podaljša vožnjo do Dobove.

Sodobni regionalni vlaki s krajšim potovalnim časom in brez prestopanj povezujejo večje železniške postaje (Ljubljana, Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Zidani Most, Radeče, Sevnica, Brestanica, Krško, Brežice, Dobova) na celotni relaciji.

 

Ostale novosti:

 • nov vlak LPV 2993, ob 5.30 iz Maribora za Poljčane,
 • nov vlak LPV 2992, ob 6.20 iz Poljčan za Maribor,
 • med Mariborom in Špiljami/Spielfeld-Strass (A) ne vozijo več DMG (Dizelske motorne garniture); prilagodijo se številke vlakov in prestopi na železniški postaji Maribor,
 • zaradi izboljšanja označevanja so se spremenile številke nekaterih vlakov,
 • ukinitev vlakov EN 498 in EN 499.

 

Proga Ljubljana – Jesenice

 • nov vlak LPV 2442, ob 9.01 iz Ljubljane za Kranj,
 • nov vlak LPV 2453 ob 9.43 iz Kranja za Ljubljano,
 • ukinitev vlakov EN 498 in EN 499.

 

Proga Ljubljana – Kamnik

 • LP 3163 (prej LP 3103) ob 6.25 iz Kamnik Graben (prej Jarše-Mengeš) za Ljubljano,
 • nov vlak LP 3168 ob 8.36 iz Ljubljane za Kamnik Graben,
 • nov vlak LP 3171 ob 9.51 iz Kamnik Graben za Ljubljano,
 • zaradi izboljšanja označevanja so se spremenile številke nekaterih vlakov,
 • zaradi rekonstrukcije železniške postaje Domžale je za obdobje med 16. 1. in 27. 3. 2023 izdelan spremenjen vozni red.

 

 Proga Celje – Velenje

 • nov vlak LP 3528 ob 8.47 iz Celja za Velenje,
 • nov vlak LP 3530 ob 15.15 iz Celja za Velenje,
 • nov vlak LP 3529 ob 9.30 iz Velenja za Celje,
 • nov vlak LP 3531 ob 17.15 iz Velenja za Celje.

 

 Proga Grobelno – Imeno/ Sv. Rok ob Sotli

 • nov vlak LP 3711 ob 10.02 iz Celja za Rogatec,
 • nov vlak LP 3710 ob 12.30 iz Rogatca za Celje,
 • vlak LP 3706 med Rogatcem in Celjem bo po novem vozil tudi ob nedeljah.

 

Proga Maribor – Prevalje

 • nov vlak LP 4021 ob 8.15 iz Ruš za Maribor,
 • nov vlak LP 4023 ob 9.40 iz Ruš za Maribor,
 • nov vlak LP 4014 ob 9.02 iz Maribora za Ruše.

 

Proga Pragersko – Hodoš

 • nov vlak LPV 2528 ob 17.10 iz Maribora za Ormož,
 • nov vlak LPV 2525 ob 7.06 iz Ormoža za Maribor,
 • vlak LPV 2500 podaljša vožnjo do Hodoša (prej Murska Sobota),
 • vlak LPV 2501 prične vožnjo iz Hodoša (prej Murska Sobota),
 • DMG (Dizelske motorne garniture) vozijo samo še na progi med Ormožem in Središčem ob Dravi, zato so se spremenile številke nekaterih vlakov.

 

Proga Sežana – Ljubljana, Koper, Rakitovec

 • zaradi boljše povezave proti Reki/Rijeka (HR) je spremenjen čas odhoda vlakov MV 480 in MV 481; vlak MV 480 ima odhod približno 2 uri prej, vlak MV 481 pa približno 2 uri kasneje.
 • v poletni sezoni bo vozil nov vlak MV 1281 iz Ljubljane ob 6.34 za Reko/Rijeko (HR).

 

 Proga Sežana – Nova Gorica – Jesenice

 • nov sezonski vlak (vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 17. 6. do 27. 8. 2023) LP 4202 ob 7.45 iz Sežane za Most na Soči,
 • nov sezonski vlak (vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 17. 6. do 27. 8. 2023) LP 4215 ob 10:25 iz Most na Soči za Novo Gorico.

 

 Proga Ljubljana – Metlika

 • zaradi prevoza dijakov v Ivančno Gorico se prilagodi vozni red vlaka LP 3205, ki ima odhod iz Ljubljane 6.46. Vlak vozi do Metlike.

 

Proga Grosuplje – Kočevje

 • zaradi izboljšanja označevanja so se spremenile številke nekaterih vlakov,
 • dodani postanki vlakov LP 4502, LP 4504 in LP 4519 tudi na železniški postaji Stara Cerkev.