Slovenske železnice so podpisale pogodbo za nakup še dvajsetih sodobnih potniških garnitur

Vozni park potniškega prometa, ki je moderniziran že z 52-imi novimi potniškimi garniturami, bo bogatejši še za dvajset dodatnih potniških garnitur.

V sredo, 14. junija, so Slovenske železnice podpisale pogodbo za nakup dvajsetih sodobnih potniških garnitur. Podpisala sta jo direktorica potniškega prometa mag. Darja Kocjan in Željko Davidović, direktor prodaje za srednjo in vzhodno Evropo v podjetju Stadler, ob tem pa so bili navzoči predsednik vlade dr. Robert Golob, ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ) Dušan Mes, pomočnik generalnega direktorja SŽ Miha Butara, član poslovodstva SŽ Tomaž Kraškovic, predsednik upravnega odbora skupine Stadler Peter Spuhler in direktor Stadler Polska Tomasz Preis.

Kot je povedal generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes »S podpisom te pogodbe začenjamo tretji cikel vlaganj v vozni park potniškega prometa Slovenskih železnic. Z modernim voznim parkom bomo vsem našim potnikom zagotovili večjo kakovost ter prijaznejši javni prevoz. Ob enem pa s tovrstnimi investicijami znatno prispevamo k okoljski trajnostni dejavnosti transportnega sektorja.«

Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek je izpostavila pomen razvoja trajnostnega železniškega prometa. “Investicij v železnice je vsako leto več, razumeti pa je treba, da lahko številna dela na infrastrukturi povzročajo tudi zamude v prometu,” je dejala.

Predsednik vlade dr. Robert Golob je na dogodku poudaril, da je današnji dan pomemben tako zaradi podpisa pogodbe o nakupu novih vozil kot tudi simboličnega odprtja prenovljene železniške postaje v Grosupljem. “Na ta način smo želeli pokazati, da investiramo na obeh koncih – investiramo v infrastrukturo in znatno povečujemo sredstva. Če smo v lanskem letu investirali 300 milijonov, bomo v letošnjem investirali 470 milijonov.” Izpostavil je tudi pomen tovornega železniškega prometa za razbremenitev cest. “Država mora pri tem odigrati svojo vlogo pri infrastrukturi. Slovenske železnice kot glavni operater pa svojo tudi na inovativen in poslovno dejaven način,” je povedal premier dr. Golob in dodal, da vlak ni samo prevozno sredstvo zadnjih 100 let, ampak tudi prevozno sredstvo prihodnosti:  “Trajnost je tisto, kar železnici daje novo prihodnost.

Dvajset novih sodobnih potniških garnitur za večje udobje potnikov

Podpis pogodbe za nakup dvajsetih dodatnih potniških garnitur pomeni tretjo fazo nabave voznega parka. Nove potniške garniture bodo moderno zasnovane, s klimatskimi napravami, sodobnim informacijskim sistemom za obveščanje potnikov, z brezžičnim internetom in v vsaki garnituri z dvema toaletnima prostoroma, od katerih bo eden večji, s previjalno mizo in prilagojen za invalidski voziček. Opremljene bodo tudi z vlakovnim varnostnim sistemom ETCS in omogočale vožnjo do 140 km/h. Nove garniture bodo nudile 171 sedežev (od tega 12 v prvem razredu, opremljenih z mizicami in dodatnimi lučkami za branje), 143 stojišč ter dva prostora predvidena za invalidski voziček. Poleg tega je predviden prostor za deset koles v večnamenskih oddelkih. Ob potniških sedežih v prvem in drugem razredu bodo na voljo tudi vtičnice (230 V + USB + USB C). Oddelki za potnike bodo prostorni, pregledni ter svetli. Tričlenske (3 potniški oddelki in Powerpack) potniške garniture bodo izpolnjevale najnovejše tehnične specifikacije za interoperabilnost, vključno s specifikacijami za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi (nizkopodnost za še lažji vstop in izstop potnikov, vstop gibalno oviranih oseb na vozičkih na za to namenjenih vratih, izvlečne stopnice z nedrsečo površino, otipne oznake, zvočne znake …).

Prve nove potniške garniture bodo dobavljene leta 2025

V postopku javnega naročila za dobavo dvajsetih dizelmotornih potniških garnitur z možnostjo nadgradnje v dvosistemsko vozno sredstvo (dizel + 3kV DC) je bil izbran ponudnik Stadler. Pogodbena vrednost je 148,3 milijona evrov, kar pomeni 7.415.000 evrov na garnituro. Dobava novih potniških garnitur se bo začela leta 2025, po dve vozili na mesec, in se končala leta 2026. Nove potniške garniture so predvidene za regionalne neelektificirane proge po Sloveniji ter po Hrvaški in Avstriji (do postaj Beljak/Villach, Celovec/Klagenfurt, Gradec/Graz in Pliberk/Bleiburg). Obratovalni dovoljenji za Hrvaško in Avstrijo se pridobita za dizel režim vožnje v obdobju dveh letih po tehničnem prevzemu prve potniške garniture.

Za še nižji ogljični odtis

Raba energije in ogljični odtis sta za Slovenske železnice zelo pomembna kazalnika. Poudarek prometne politike in tudi evropska zaveza sloni na preusmeritvi cestnega prometa na druge, do okolja prijaznejše oblike prevoza, kjer ima železnica ključno prednost. Z nabavo novih potniških garnitur bomo prispevali k še večji okoljski in energetski varčnosti prometnega sektorja. Z že dobavljenimi novimi potniškimi garniturami znižujemo svoj ogljični odtis na potniški kilometer, ki je bil leta 2021 – 33 gCO2 ekvivalenta/PKM, leta 2022 pa že samo 25 gCO2 ekvivalenta/PKM. Izboljšal se je tudi specifični ogljični odtis na brutotonski kilometer, in sicer za 8,3 odstotka. Z dobavo dodatnih dvajsetih potniških garnitur se pričakuje še za 7,3 odstotka boljša specifična poraba energije pri dizelmotornih garniturah ter še manjši ogljični odtis na vlečno vozilo.
Nove dizelmotorne garniture bodo imele vgrajene nove, sodobne dizel motorje, ki izpolnjujejo EU standarde omejitve vrednosti emisij trdih delcev (PM), ogljikovodikov (HC) ter dušikovih oksidov (Nox), stopnje V. Energetska učinkovitost na potniški sedež se bo še povečala, saj bodo nove potniške garniture v primerjavi z obstoječimi dizelmotornimi garniturami, ki so predvidene za zamenjavo (to so garniture 813/814 in 713/715), za dvajset odstotkov bolj energetsko učinkovite (na potniški sedež).

Še več potnikov v varnem in okolju prijaznem železniškem prometu

Modernizacija in nakup dodatnih dvajsetih novih potniških garnitur prinaša številne prednosti za javni potniški promet v Sloveniji, tako z vidika zniževanja količine toplogrednih plinov v okolje kot z vidika kakovosti prevoza potnikov. V potniškem prometu Slovenskih železnic že danes vozi več kot 580 vlakov na dan. In z novimi garniturami bomo lahko omogočali prevoz večjega števila potnikov. Več potnikov na vlakih pomeni tudi večjo varnost v prometu, saj je statistično prevoz potnikov po železnici kar 40-krat bolj varen v primerjavi s cestnim avtomobilskim prometom.