Po obvestilu Rdečega križa Slovenije bo »Teden Rdečega križa« potekal od 8. do 15. 5. 2024. V tem času so potniške blagajne po Zakonu o Rdečem križu Slovenije (Ur. L. RS, št. 7/93) dolžne zaračunati doplačilno znamkico RK v nominalni vrednosti 0,17 EUR za vsako prodano vozovnico v notranjem in mednarodnem prometu.

Sredstva, zbrana s prodajo doplačilnih znamkic v Tednu solidarnosti, se stekajo v Sklad solidarnosti Rdečega križa Slovenije in so namenjena pomoči ljudem ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega oz. takojšnji pomoči posameznikom in družinam ob manjših nesrečah (požari, poplave, plazovi, …).