Vozovnica IJPP je enotna elektronska vozovnica, ki jo lahko upravičenec uporablja za prevoz z vlakom (v 2. razredu potniškega vlaka, za višji razred in višjo vrsto vlaka je potrebno doplačilo) in medkrajevnim avtobusom. Vozovnice se izdajo samo na IJPP čip kartico.

Enotne vozovnice uporabnikom javnega potniškega prometa (vlaki in avtobusi) zagotavljajo, da se lahko na relaciji, za katero ima vozovnico, peljejo z vsemi voznimi sredstvi in z vsemi prevozniki.

Več o produktih lahko najdete na portalu IJPP, ki ga upravlja Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

IJPP čip kartica

Čip kartico IJPP prejmete ob nakupu na prodajnih mestih na železniških postajah.

Kartica velja za večkratne nakupe, zato priporočamo, da si jo skrbno shranite in uporabite za naslednje nakupe IJPP vozovnic.

Vrste vozovnic IJPP

Enkratna enotna vozovnica

 • Je enosmerna.
 • Nakup je možen samo na čip kartico IJPP, do 30 dni vnaprej za točno določen dan.
 • Velja: od 00.00 do 23.59, za dan za katerega je bila prodana. Aktivni čas veljavnosti enkratne vozovnice se šteje od prve validacije in je odvisen od razdalje potovanja: na razdalji do 50 km je časovna veljavnost vozovnice 120 minut, na razdalji do 150 km je veljavnost 300 minut in na razdalji nad 150 km 600 minut.
 • Duplikat je možen samo z računom.

Dnevna enotna vozovnica IJPP

 • Je dvosmerna.
 • Nakup je možen na čip kartico IJPP, do 30 dni vnaprej za točno določen dan.
 • Velja ves dan od 00:00 do 23:59. Zadnja dovoljena validacija je ob 23.59, potnik lahko z istim vozilom nadaljuje potovanje do cilja, ne glede na čas potovanja.
 • Duplikat je možen samo z računom.

Cenik splošne enkratne in splošne dnevne IJPP vozovnice

Tridnevna enotna vozovnica

 • Je dvosmerna, lahko je relacijska ali Slovenija.
  • Relacijska vozovnica velja za relacijo za katero je bila izdana.
  • Vozovnica Slovenija velja za neomejeno število voženj na območje Republike Slovenije v 2. razredu lokalnega potniškega vlaka ali na medkrajevem avtobusu.
 • Velja: od prvega dne veljavnosti od 0.00 do tretjega dne veljavnosti do 23.59.
 • Nakup je možen na čip kartico IJPP.
 • Duplikat je možen samo z računom.

Tedenska enotna vozovnica

 • Je dvosmerna.
 • Nakup je možen 30 dni vnaprej, vozovnica se prodaja za točno določen teden.
 • Velja: od ponedeljka od 00:00 do nedelje do 23:59. Zadnja dovoljena validacija je v nedeljo ob 23.59, potnik lahko z istim vozilom nadaljuje potovanje do cilja, ne glede na čas potovanja.
 • Nakup je možen na čip kartico IJPP.
 • Duplikat je možen samo z računom.

Mesečna enotna vozovnica

 • Je dvosmerna, lahko je relacijska (do 20 km) ali Slovenija (v katero preidejo vse relacije, ki so nad 20 km) in omogoča multimodalno in multioperatersko uporabo.
  • Relacijska vozovnica velja za relacijo za katero je bila izdana (do 20 km).
  • Vozovnica Slovenija (vozovnica nad 20 km) velja za neomejeno število voženj na območje Republike Slovenije.
 • Velja: za mesec za katerega je bila izdana in omogoča neomejeno število voženj od prvega do zadnjega dne v mesecu v 2. razredu lokalnega potniškega vlaka ali na medkrajevem avtobusu.

Mesečna imenska in neimenska vozovnica

 • Je dvosmerna, lahko je relacijska (do 20 km) ali Slovenija (v katero preidejo vse relacije, ki so nad 20 km) in omogoča multimodalno in multioperatersko uporabo.
  • Relacijska vozovnica velja za relacijo za katero je bila izdana (do 20 km).
  • Vozovnica Slovenija (vozovnica nad 20 km) velja za neomejeno število voženj na območje Republike Slovenije.
 • Velja: za mesec za katerega je bila izdana in omogoča neomejeno število voženj od prvega do zadnjega dne v mesecu v 2. razredu lokalnega potniškega vlaka ali na medkrajevem avtobusu.

Letna imenska in neimenska vozovnica

 • Je dvosmerna, lahko je relacijska (do 20 km) ali Slovenija (v katero preidejo vse relacije, ki so nad 20 km) in omogoča multimodalno in multioperatersko uporabo.
  • Relacijska vozovnica velja za relacijo za katero je bila izdana (do 20 km).
  • Vozovnica Slovenija (vozovnica nad 20 km) velja za neomejeno število voženj na območje Republike Slovenije.
 • Velja: za leto za katerega je bila izdana in omogoča neomejeno število voženj od prvega do zadnjega dne veljavnosti, v 2. razredu lokalnega potniškega vlaka ali na medkrajevem avtobusu.

Ponudba za otroke

 • Otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, se vozijo brezplačno, pod pogojem da se zanje ne zahteva poseben sedež. Otroci od 6. do dopolnjenega 15. leta starosti (mlajši otroci če se za njih zahteva sedež) potujejo s 50 odstotnim popustom na ceno enotnih vozovnic IJPP, v 2. razredu lokalnega potniškega vlaka. Vozovnica se lahko izda na imensko ali neimensko kartico, ki omogoča nakup:
 • splošnih enkratnih in dnevnih, tridnevnih, tedenskih, mesečnih in letnih s 50 odstotnim popustom ter
 • splošnih enkratnih vikend in dnevnih vikend in družinskih vozovnic (brez 50 odstotnega popusta).

Ob nakupu vozovnice za otroka s 50 odstotnim popustom je potrebno prodajnemu osebju in osebju za spremljavo vlakov predložiti osebni dokument, na podlagi katerega zaposleni lahko preveri starost. 50 odstotni popust NE VELJA za vikend in družinske vozovnice IJPP.

Cenik za otroke od 6. – 15. leta starosti – enkratna, dnevna, tridnevna, tedenska

Cenik za otroke od 6. – 15. leta starosti – mesečna imenska/neimenska, letna imenska/neimenska

Cenik tridnevne in tedenske vozovnice ter družina 5 in Družina 10

Cenik mesečne imenske in neimenske ter letne imenske in neimenske vozovnice

IJPP vikend vozovnice (vlak + avtobus)

IJPP vikend vozovnice (vlak + avtobus)

Potovanja z vlaki višje vrste

Z IJPP vozovnico za določeno relacijo se lahko potuje z vsemi vlaki Slovenskih železnic, za potovanje z vlakom višje vrste pa mora potnik plačati dodatek za uporabljeni vlak (IC, MV, EC, EN in ICS). V vlaku je doplačilo mogoče le z gotovino ali VALÚ.

Dodatki k ceni vozovnice

Imenska vozovnica in osebni dokument

Potnik, ki uporablja imensko vozovnico se mora na zahtevo osebja za spremljavo vlaka ali kontrolorja na vlaku izkazati z osebnim dokumentom s fotografijo.

Prodajna mesta vozovnic

Prodajna mesta vozovnic

Dodatne informacije

 • v Infocentrih Koper, Ljubljana, Celje in Maribor,
 • na prodajnih mestih,
 • na številki 080 81 11,
 • po elektronski pošti [email protected].